• Stichting
    Zeldzame Bloedziekten

Eerste SZB-samenwerkingsdag

De Stichting Zeldzame Bloedziekten, platform voor groepen/organisaties van patiënten met goedaardige bloedziekten, organiseert een samenwerkingsdag voor alle aangesloten groepen.

Datum: zaterdag 28 oktober a.s.
Tijd: 10.30 – 15.00 uur
Locatie: Ampt van Nijkerk in Nijkerk

De onderwerpen die op de agenda staan zijn:

  • Voorstellen van patiëntengroepen en SZB
  • Wat is SZB?
  • Wat kan SZB patiëntengroepen bieden?
  • Verwachtingen en wensen van patiëntengroepen
  • Hoe gaan we de samenwerking concreet invullen?
  • Registratie van contactgegevens


Als gastspreker geeft dr. Eduard van Beers, internist-hematoloog verbonden aan de Van Creveldkliniek in het UMC Utrecht, uitleg over zijn onderzoeksvoorstel om meer inzicht te krijgen in de (behandeling van) verschillende zeldzame bloedarmoedes, met name hun overeenkomsten. Lees Meer >>

Wij willen ieder jaar ten minste één SZB-samenwerkingsdag organiseren zodat we het voorbije jaar kunnen evalueren en nieuwe ideeën kunnen inbrengen.
Nog niet bij SZB aangesloten patiëntengroepen die graag willen deelnemen aan deze SZB-samenwerkingsdag kunnen zich melden bij onze secretaris info@bloedziekten.nl.

Geïnteresseerd in waar SZB voor staat en wat SZB kan bieden?
Lees verder onder Meer over SZB.

Aansluiten bij
Stichting Zeldzame Bloedziekten?

Patiëntengroepen kunnen voor facilitaire ondersteuning terecht bij onze stichting!
Voor een eigen domein binnen de website, een digitaal kantoor, een e-nieuwsbrief en een gemeenschappelijke toolkit met handige formats, en meer.
Geïnteresseerd? Stuur een bericht naar info@bloedziekten.nl