• Dossiers

Bloed doneren

logo van sanquin

Sanquin verzorgt in Nederland de bloedvoorziening. Ook de bloedbank valt onder Sanquin.

Op de website van Sanquin leest u meer over:

  • wie bloed kan geven (er staat een online-test op de site)
  • hoe u zich kunt aanmelden
  • waar u bloed kunt geven
  • donor- en patiëntenverhalen


Naast het bloeddonorschap bestaan meer soorten donaties.

  • plasma geven
  • specifieke plasmadonaties
  • autologe bloeddonatie
  • navelstrengbloed doneren (bij de geboorte van een kind)
  • stamceldonatie
  • trombocyten donatie (bloedplaatjes geven)


Over bloed geven en de weg van het bloed.

Over aanmelden en bloed geven.


Over stamcellen afstaan.
Lees meer over:


Aansluiten bij
Stichting Zeldzame Bloedziekten?

Patiëntengroepen kunnen voor facilitaire ondersteuning terecht bij onze stichting!
Voor een eigen domein binnen de website, een digitaal kantoor, een e-nieuwsbrief en een gemeenschappelijke toolkit met handige formats, en meer.
Geïnteresseerd? Stuur een bericht naar info@bloedziekten.nl

Lees meer