Dossiers

Dossiers

Gezondheidscentra begeleiden patiënten met e-health

In de gezondheidscentra van de landelijke keten Arts en Zorg kunnen kwetsbare ouderen en chronisch zieken binnenkort gebruik maken van diverse vormen van e-health. In de centra starten projecten op het gebied van valpreventie, thuismeten en beeldzorg onder regie van de huisarts. Dit hebben Arts en Zorg en zorginnovatiebedrijf FocusCura vandaag bekendgemaakt tijdens de Health & Care Day in Hilversum.

Eén van de initiatieven is gericht op het actief monitoren van kwetsbare ouderen en mensen met dementie om zo risico’s in huis zoals vallen of dwalen te voorkomen. Hiervoor wordt cAlarm Sense ingezet, waarbij slimme sensoren in huis laten zien hoe het met de bewoner thuis gaat. Bij een verhoogd risico wordt de mantelzorg of wijkverpleging automatisch gewaarschuwd.

Amon van den Borg van Arts en Zorg: “Dankzij deze moderne techniek, krijgt de huisarts of POH (praktijkondersteuner huisartsen, redactie) letterlijk extra oren en ogen om zo de behandeling of medicatie nog beter af te kunnen stemmen. In nauwe samenwerking met de wijkverpleging kunnen we er zo voor zorgen dat kwetsbare mensen zo lang mogelijk in hun eigen huis kunnen blijven.”

Chronische aandoening

Naast de zorg voor kwetsbare ouderen is er ook aandacht voor patiënten met een chronische aandoening zoals hartfalen of COPD. Van den Berg: “Door hen actief via e-health te begeleiden, hopen we eerder in te kunnen grijpen en te voorkomen dat zij door complicaties in het ziekenhuis terecht komen. Tegelijkertijd verwachten we zo de inzet van onze POH’ers te vergroten, zodat we wachtlijsten voorkomen en de zorg dichtbij huis kunnen organiseren.”

COPD en hartfalen behoren samen met diabetes en dementie tot de lijst van meest voorkomende aandoeningen in Nederland en het aantal mensen dat deze ziekten krijgt, neemt toe. Daarmee zijn deze aandoeningen verantwoordelijk voor een stijgend aandeel van de kosten in de zorg. Door patiënten al in een vroeg stadium actief te begeleiden, hoopt men te voorkomen dat de ziekten verergeren waardoor patiënten langer in relatief goede gezondheid kunnen leven.

Om de ambities van Arts en Zorg mogelijk te maken, wordt e-health geïntegreerd in de infrastructuur van de praktijk. Zo kunnen patiënten via een beveiligde verbinding met hun huisarts of POH communiceren. Ook meten zij thuis op gezette tijden fysieke waarden zoals bloeddruk, hartslag, gewicht of glucose.

Triage

Voor triage aan de hand van de geanalyseerde data wordt samengewerkt met MedicInfo. De gemeten waarden zijn vervolgens direct zichtbaar in het Huisartsen Informatie Systeem (HIS) van Arts en Zorg. Hiervoor zijn de FocusCura-apps cVitals en cContact gekoppeld aan Promedico. Dit geeft volgens FocusCura de huisartsen een integraal beeld van de patiënt met zowel thuismeetinformatie als de ziektehistorie van de inmiddels meer dan 180 duizend patiënten die al in het HIS opgenomen zijn.

Veel projecten op het gebied van e-health worden gestart vanuit de thuiszorg of het ziekenhuis, huisartsen worden er niet bij betrokken. Dit terwijl volgens Daan Dohmen van FocusCura juist ook de huisarts in Nederland een cruciale rol speelt in de behandeling en begeleiding van kwetsbare ouderen, dementerenden of mensen met een chronische aandoening. Door gebruik te maken van de diensten van FocusCura, neemt Arts en Zorg het voortouw om in haar centra e-health onder regie van huisartsen en praktijkondersteuners op grote schaal toepasbaar te maken.

De aankondiging dat huisartsen van Arts en Zorg met e-health aan de slag gaan, sluit volgens Dohmen aan bij het thema van de Health and Care Day, ‘de essentie’. In zijn toespraak zei Dohmen: “In mijn ogen is de essentie van zorg dat mensen die kwetsbaar zijn erop moeten kunnen vertrouwen dat een deskundig persoon hem of haar helpt. Technologie zoals e-health is een middel om dit mogelijk te maken, geen doel op zich. Alleen als het volledig geïntegreerd in de systemen en dagelijkse zorg een plaats krijgt, dan zal technologie van waarde worden voor de menselijke zorg.”


Bron: Skipr 6 oktober 2016

Aansluiten bij Stichting Zeldzame Bloedziekten?

Patiëntengroepen kunnen voor facilitaire ondersteuning terecht bij onze stichting!
Voor een eigen domein binnen de website, een digitaal kantoor, een e-nieuwsbrief en een gemeenschappelijke toolkit met handige formats, en meer.
Geïnteresseerd? Stuur een bericht naar [email protected]