Stichting
Zeldzame Bloedziekten

Stichting Zeldzame Bloedziekten

Belastingvoordeel

Stichting Zeldzame Bloedziekten is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI- stichting), hetgeen betekent dat onder een aantal voorwaarden uw giften/schenkingen aan onze stichting 100% aftrekbaar zijn voor de Inkomsten – en Vennootschapsbelasting.

Er zijn 2 soorten giften:

  • gewone giften
  • periodieke giften

Gewone giften

Wat zijn de voorwaarden voor de aftrekbaarheid van gewone giften?

De gift moet gedaan zijn aan een ANBI-stichting. Stichting Zeldzame Bloedziekten is een ANBI-stichting.

  • U moet kunnen aantonen (bijvoorbeeld met bankafschriften) dat u een gift heeft gedaan.
  • Uw gift is hoger dan het drempelbedrag (1% van drempelinkomen* met een minimum van
    € 60 per jaar).
  • U kunt niet meer aftrekken dan het maximum bedrag (10% van uw drempelinkomen*).

* Drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten.

Voorbeeld:

Uw inkomen is € 20.000 per jaar. Drempelbedrag is 1% van € 20.000 = € 200.
Uw gift is € 300 per jaar.
Aftrekbaar voor de inkomstenbelasting: € 300 – € 200 = € 100.
Stel uw belasting tarief is 42%.
Van de schenking van € 300 euro per jaar betaalt u dus in werkelijkheid:
€ 300 – € 42 euro = € 258.

Periodieke giften

Periodieke giften dienen schriftelijk met dit formulier van de Belastingdienst te worden vastgelegd in 2-voud. U vult het deel ‘Overeenkomst periodieke gift in geld’ wat voor u bedoeld is in.
Daarna ondertekent u zowel het exemplaar voor uzelf als het exemplaar voor de Stichting Zeldzame Bloedziekten beide exemplaren naar ons op. Wij vullen vervolgens de rest van het formulier in en ondertekenen beide exemplaren. Wij sturen u een exemplaar retour en houden er zelf één voor onze eigen administratie.

Ook is het mogelijk om kosten die u t.b.v. onze stichting maakt zoals bijvoorbeeld tijd of materiaal, onder bepaalde voorwaarden als gift te kunnen aanmerken.


Voor meer informatie of overleg kunt u contact opnemen met onze stichting,
e-mail [email protected] of kijken op de website van de Belastingdienst.

Aansluiten bij Stichting Zeldzame Bloedziekten?

Patiëntengroepen kunnen voor facilitaire ondersteuning terecht bij onze stichting!
Voor een eigen domein binnen de website, een digitaal kantoor, een e-nieuwsbrief en een gemeenschappelijke toolkit met handige formats, en meer.
Geïnteresseerd? Stuur een bericht naar [email protected]