• Stichting
    Zeldzame Bloedziekten


Dutch Hematology Congress 23, 24 en 25 januari 2019

Deze compacte nascholing is voor alle hematologen, internisten, kinderartsen, radiotherapeuten, oncologen, pathologen, arts-assistenten, klinisch chemici, laboratoriumartsen, datamanagers, (research)verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, onderzoekers, analisten en alle andere belangstellenden in Nederland en België, dé manier om op de hoogte gebracht te worden van de laatste ontwikkelingen in de hematologie. Op het congres zijn ook onze industriële partners vertegenwoordigd.
Op het congres zijn ook onze industriële partners vertegenwoordigd. En natuurlijk is De Stichting Zeldzame Bloedziekten ook weer aanwezig.

Tijdens dit congres zijn er twee sessies die Hematon mede verzorgt, waarbij patiënten ook zeer welkom zijn.

Gezamenlijke sessie georganiseerd (HOVON/NVvH/Patiëntenverenigingen)
“Meten van kwaliteit van leven. Waar doen we het voor?”
Steeds vaker wordt patiënten gevraagd vragenlijsten in te vullen over hun levenskwaliteit (Patient Reported Outcome Measures (PROMs))
Zijn het de goede vragen en wat wordt er met de uitkomsten gedaan? Moet het anders, kan het beter?
• Wat zijn PROMS en wat kun je ermee?
• Gebruik van PROMs bij onderzoek naar nieuwe behandelingen
• Gebruik van PROMs in de spreekkamer
De sessie staat gepland op donderdag 24 januari 2019 van 14.00 – 15.30 uur.

Stamceltransplantatie bij oudere patiënten
Op woensdag 23 januari is er een interactieve sessie tijdens het 8e

Verpleegkundig Symposium, onderdeel van Dutch Hematology Congress.
Hematon verzorgt deze sessie samen met, en op uitnodiging van, de tumorwerkgroep Hematologie van de verpleegkundigenorganisatie V&VN.
Na twee korte presentaties gaan Maaike de Ruiter, voorzitter van de tumorwerkgroep en Jan Roelevink van Hematon met de zaal in gesprek aan de hand van vragen en stellingen.
De bijeenkomst wordt gehouden van 11.00 – 12.00 uur. Aansluitend is er een lunch.

Aanmelden voor een of beide bijeenkomsten kan voor vrijdag 11 januari per mail via het secretariaat van Hematon, secretariaat@hematon.nl. Meld je snel aan, er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar!

Aansluiten bij
Stichting Zeldzame Bloedziekten?

Patiëntengroepen kunnen voor facilitaire ondersteuning terecht bij onze stichting!
Voor een eigen domein binnen de website, een digitaal kantoor, een e-nieuwsbrief en een gemeenschappelijke toolkit met handige formats, en meer.
Geïnteresseerd? Stuur een bericht naar info@bloedziekten.nl

Lees meer