• Stichting
    Zeldzame Bloedziekten


Filmportretten

Stichting Zeldzame Bloedziekten is zoek opzoek naar een gezin die een
kind (tussen de 8 en 14 jaar) met een zeldzame bloedziekte heeft.

Het Erfocentrum wil enkele filmportretten maken van kinderen met een zeldzame aandoening en hun ouders met als doel dat:
- mensen in het algemeen zich bewuster worden van zeldzame aandoeningen
- ze hier voor meer begrip krijgen
- de acceptatie van kinderen met een zeldzame aandoening vergroot wordt

Meer informatie

Zijn er ouders en kinderen die bereid zijn om mee te doen?
Stuur dan een mail naar Andrea Stiene, info@bloedziekten.nl
Aansluiten bij
Stichting Zeldzame Bloedziekten?

Patiëntengroepen kunnen voor facilitaire ondersteuning terecht bij onze stichting!
Voor een eigen domein binnen de website, een digitaal kantoor, een e-nieuwsbrief en een gemeenschappelijke toolkit met handige formats, en meer.
Geïnteresseerd? Stuur een bericht naar info@bloedziekten.nl