• Stichting
    Zeldzame Bloedziekten


Rare disease symposium


Enerzijds richtte het programma zich op snellere en betere geneesmiddelenontwikkeling en anderzijds op hoe de toegang tot deze middelen verzekerd is.

De sprekers: Elin Haf Davies (Child Health Advocate and Founder of aparito health), Ronald Brus (MyTomorrows), Pete Chan (Raremark), Martin van de Graaff (Zorginstituut Nederland), en vele anderen, gingen op dit onderwerp in.
Aansluiten bij
Stichting Zeldzame Bloedziekten?

Patiëntengroepen kunnen voor facilitaire ondersteuning terecht bij onze stichting!
Voor een eigen domein binnen de website, een digitaal kantoor, een e-nieuwsbrief en een gemeenschappelijke toolkit met handige formats, en meer.
Geïnteresseerd? Stuur een bericht naar info@bloedziekten.nl

Lees meer