• Stichting
    Zeldzame Bloedziekten


In memoriam Willem de Ligny

Maandagmiddag 18 oktober 2021 is Willem de Ligny plotseling overleden. Hij was een van de contactpersonen voor patiënten met AIHA. Willem heeft zich in die rol met alle energie die hem nog restte voor de contactgroep AIHA ingezet. De oproep op zijn rouwkaart is tekenend voor zijn positieve levenshouding: “Glimlach omdat ik er was”.

Ook het bestuur van SZB heeft hij waar hij kon geholpen, tot op de dag van zijn overlijden, terwijl hij geen eens bestuurslid van SZB is geweest. Zo betrokken voelde hij zich bij onze patiëntenvereniging en zo graag wilde hij zijn bijdrage leveren.

Willem wist het SZB-bestuur er deze zomer bij hem thuis toe over te halen toch nog een laatste poging te ondernemen om de subsidie te krijgen waar SZB recht op heeft. Daarmee wil SZB de eerste nationale Zeldzamebloedziektendag organiseren, een gebeurtenis waar Willem zo naar uitkeek.

Laten wij Willem in onze gedachten houden en iedere keer glimlachen als wij eraan denken hoe dapper en positief hij was.


Aansluiten bij
Stichting Zeldzame Bloedziekten?

Patiëntengroepen kunnen voor facilitaire ondersteuning terecht bij onze stichting!
Voor een eigen domein binnen de website, een digitaal kantoor, een e-nieuwsbrief en een gemeenschappelijke toolkit met handige formats, en meer.
Geïnteresseerd? Stuur een bericht naar info@bloedziekten.nl

Lees meer