• Informatie over COVID

Info COVID-19

Het corona-virus (COVID-19) en de maatregelen van de overheid hebben grote gevolgen voor het dagelijks leven. De adviezen voor iedereen in Nederland veranderen doorlopend. Kijk voor de meest actuele adviezen en informatie op de website van de Rijksoverheid, RIVM en Van Creveldkliniek in het UMC Utrecht

De informatie op deze pagina is afkomstig van De Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NVvH), tenzij anders vermeld wordt.

Vaccinatieprogramma COVID-19

Waarom is de coronavaccinatie zo belangrijk voor patiënten?
De vaccinatie zorgt ervoor dat de afweer gestimuleerd wordt. Als je na vaccinatie toch nog besmet raakt met corona, dan is de kans op ernstig ziek worden vele malen kleiner. De voordelen van vaccinatie bij patiënten wegen vele malen zwaarder tegen de zeldzame bijwerkingen van de vaccinatie. Bij angst, twijfels of vragen over de vaccinatie kun je dit gerust met je behandelende arts bespreken.

Covid vaccinatie voor hematologische patiënten
SZB heeft op 26 maart een update Covid vaccinatie voor hematologische patiënten van
De Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NVvH) - Covid werkgroep ontvangen:

Tot nu toe geen aanwijzingen bij de vaccinatie dat het hebben van een hematologische ziekte meer of andere bijwerkingen zou veroorzaken. Die vraag wordt veel gesteld door patiënten die eerder trombose hebben gehad of die een verhoogd tromboserisico hebben.
Het lijkt er tot nu toe niet op dat de zeldzame, bijzondere tromboses na AstraZeneca vaker voorkomen bij mensen met van zichzelf een verhoogd tromboserisico: waarschijnlijk is het een immuunreactie, die iedereen zou kunnen overkomen. Lees meer
Vanaf heden worden mensen alleen boven de 60 met AstraZeneca gevaccineerd.

Als je minder dan zes maanden geleden een Covid-19 hebt gehad hoef je volgens de richtlijnen maar één vaccinatie te krijgen. Door de infectie heb je al immuniteit opgebouwd en dan is één dosis van een vaccin voldoende voor goede bescherming. De NVvH Covid werkgroep adviseert om hematologische patiënten die Covid hebben doorgemaakt wel twee keer te vaccineren.

Niet alle gevaccineerde mensen met een hematologische ziekte maken na vaccinatie voldoende antistoffen tegen covid-19. Prof. dr. Mette Hazenberg en dr. Inger Nijhof (Amsterdam UMC) zijn betrokken bij de COBRA KAI-studie. Hierin wordt de werking van de covid-19-vaccins op patiënten met een hematologische ziekte onderzocht. Lees meer

3e COVID vaccinatie

De RIVM werkgroep COVID-19 vaccinatie voor immuungecompromitteerde patiënten, waarin de NVvH als een van de relevante medische beroepsverenigingen is vertegenwoordigd, heeft een advies uitgebracht over een additionele 3e COVID-19 vaccinatie voor immuungecompromitteerde patiënten.

Een specifiek deel van de patiënten met een ernstige afweerstoornis zou met een 3de vaccinatie een betere bescherming tegen het coronavirus kunnen krijgen. Het gaat om 200.000-400.000 patiënten met een ernstige afweerstoornis, vanaf 12 jaar, die onder behandeling zijn bij een medisch specialist voor een specifieke aandoening of behandeling. Op basis van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek is besloten om een deel van de patiënten die eerder dit jaar met prioriteit werden gevaccineerd, geen 3e vaccinatie te geven. Het overzicht van de patiëntengroepen staat op de Nederlandse Vereniging voor Hematologie

Vanaf oktober ontvangen de mensen die in aanmerking komen een uitnodiging van het ziekenhuis. Niet alle mensen ontvangen gelijk een uitnodiging, dat gebeurt verspreid en in sommige gevallen afhankelijk van lopende behandelingen. De ziekenhuizen sturen binnen een periode van enkele weken de uitnodiging naar hun patiënten. De vaccinatie gebeurt op een GGD priklocatie met een mRNA vaccin (Pfizer, Moderna). Mensen kunnen zelf telefonisch hun afspraak inplannen na ontvangst van de brief.

Bij een deel van de mensen zal na de 3e vaccinatie een goede bescherming tegen COVID-19 ontstaan. Bij een ander deel van de mensen zal de immuunreactie nog steeds achterblijven en is er nog steeds geen goede bescherming tegen COVID-19 mogelijk. Bij wie dat gebeurt is niet goed te voorspellen. Daarom blijft het ook na de 3e vaccinatie noodzakelijk om de coronamaatregelen te handhaven en personen van 12 jaar en ouder in het huishouden te vaccineren. Daarmee neemt het risico op een infectie in elk geval af.

Informatie kan snel veranderen, we houden u op de hoogte, maar via de RIVM website is ook altijd de laatste stand van zaken te vinden.

Is het veilig genoeg?

“Vaccins zijn nooit 100% veilig, er zijn altijd bijwerkingen”, zegt hoogleraar Hedwig te Molder. Zij is expert op het gebied van vaccinatiecommunicatie. “De vraag moet veel meer zijn: hoe veilig willen wij als samenleving dat vaccin hebben? Is het veilig genoeg?"
https://twitter.com/nieuwsuur/status/1379886085652762628?s=21

Mensen zonder milt

De Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NVvH) (COVID werkgroep) heeft ons laten weten dat er geen aanwijzingen zijn dat het COVID vaccin minder effectief zou kunnen zijn voor mensen zonder milt. Op grond van het werkingsmechanisme van het virus zou je dat ook niet verwachten zegt de NVvH.

Mastocytose

Er zijn geen bijzondere voorzorgsmaatregelen nodig bij patiënten met mastocytose.

Kan ik de vaccinatie krijgen als ik bloedverdunners neem?

De Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NVvH) heeft ons, op 26-3-2021 een onderstaande advies gegeven over COVID vaccinatie voor hematologische patiënten met verhoogde bloedingsneiging. Dit advies wordt ook gedeeld met internist-hematologen.

Gebruikt u bloedverdunners, dan is het risico wat groter op een bloeding in de spier op de prikplek.

  • Vaccinatie bij lage bloedplaatjes aantallen: in principe kan bij elk bloedplaatjes aantal veilig gevaccineerd worden, u moet dan wel gedurende 10 minuten goed afdrukken (niet wrijven).
  • Voor patiënten die acenocoumarol of fenprocoumon gebruiken geldt het advies om met de trombosedienst te overleggen.
  • Voor patiënten die andere antistollingsmiddelen gebruiken (dabigatran, rivaroxaban, apixaban, edoxaban of spuitjes) geldt het advies dat vaccinatie liever niet moet worden gedaan binnen zes uur na inname van de bloedverdunner, zo nodig moet de bloedverdunner op de dag van de vaccinatie iets eerder of later worden genomen. U moet de bloedverdunner niet overslaan.
  • Als u bloedverdunners gebruikt en u bent vergeten te overleggen of hebt toch kort tevoren ingenomen, wordt u wel gewoon gevaccineerd. Ook dan geldt: gedurende 10 minuten goed afdrukken, niet wrijven.


Immuun trombocytopenie (ITP) is als bijwerking opgenomen in de
bijsluiters van het AstraZeneca en het Janssen vaccin.
Bij ITP is er sprake van een tekort aan bloedplaatjes. Het EMA heeft besloten ITP toe te voegen na beoordeling van alle beschikbare gegevens. In Nederland ontving Bijwerkingencentrum
Lareb tot nu toe 26 meldingen van ITP op alle coronavaccins. Lees meer

Rituximab (MabThera®) en Prednison

Op woensdag 7 april was er een webinar van de ITP vereniging. 2 experts op het gebied van bloedziekten antwoorden op veel vragen.

Dr. Vera Novotny/ internist hematoloog en Prof. Dr. Hans Zaayer
arts/ microbioloog AUMC en klinisch viroloog bij Sanquin

Bij de vaccinatie moet rekening worden gehouden met de (tijdelijke) behandelingen.
Bij gebruik van corticosteroïden in combinatie met een Rituximab kuur worden B cellen o.a. verminderd aangemaakt. In het algemeen is het raadzaam na de Rituximab behandeling 2 maanden te wachten met vaccinatie. Ook het gebruik van Prednison wordt door Sanquin nog nader onderzocht, heeft vermoedelijk ook effect op de aanmaak van B-cellen.
Bij gebruik van Prednison in het algemeen, zal de vaccinatie vermoedelijk
iets minder effectief zijn

aHUS-patiënten

Nefrologen adviseren alle aHUS-patiënten, inclusief de aHUS-patiënten met een niertransplantatie, zich te laten vaccineren tegen COVID-19. Meer info >>

Kinderen

Kinderen tussen de 12 en 18 jaar kunnen nu ook gevaccineerd. Lees meer

Diverse info

Anafylaxie door het covid-19-vaccin van Pfizer-BioNTech is “uitzonderlijk zeldzaam”

Uitleg coronavirus voor kinderen

Kijk het webinar ‘Coronavaccinatie bij nierpatiënten’ terug. Wellicht ook belangrijk voor sommige mensen met een bloedziekte. https://youtu.be/Y0BM_nmp_qgAansluiten bij
Stichting Zeldzame Bloedziekten?

Patiëntengroepen kunnen voor facilitaire ondersteuning terecht bij onze stichting!
Voor een eigen domein binnen de website, een digitaal kantoor, een e-nieuwsbrief en een gemeenschappelijke toolkit met handige formats, en meer.
Geïnteresseerd? Stuur een bericht naar info@bloedziekten.nl

Lees meer