• Informatie over COVID

Info COVID-19

Het corona-virus (COVID-19) en de maatregelen van de overheid hebben grote gevolgen voor het dagelijks leven. De adviezen voor iedereen in Nederland veranderen doorlopend. Kijk voor de meest actuele adviezen en informatie op de website van de Rijksoverheid, RIVM en Van Creveldkliniek in het UMC Utrecht

De informatie op deze pagina is afkomstig van De Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NVvH), tenzij anders vermeld wordt.

Vaccinatieprogramma COVID-19

Waarom is de coronavaccinatie zo belangrijk voor patiënten?
De vaccinatie zorgt ervoor dat de afweer gestimuleerd wordt. Als je na vaccinatie toch nog besmet raakt met corona, dan is de kans op ernstig ziek worden vele malen kleiner. De voordelen van vaccinatie bij patiënten wegen vele malen zwaarder tegen de zeldzame bijwerkingen van de vaccinatie. Bij angst, twijfels of vragen over de vaccinatie kun je dit gerust met je behandelende arts bespreken.

Uitnodigingen
Bijna alle ziekenhuizen hebben inmiddels de patiënten voor geprioriteerde vaccinatie hebben uitgenodigd. Het kabinet beslist op basis van Nederlandse en internationale adviezen of een vaccin voor een bepaalde groep geschikt is en gaat samen met het RIVM ook over de verdeling van alle vaccins over de verschillende groepen. Elke patiënt heeft een DBC-code (DBC=Diagnose Behandel Combinatie) in het systeem. Op basis daarvan zijn uitnodigingen gestuurd. Dit zijn patiënten die de afgelopen 18 maanden een poliklinisch consult bij hun medisch specialist hebben gehad. Deze groep word gevaccineerd met het Moderna-vaccin, een RNA-vaccin.

Covid vaccinatie voor hematologische patiënten
SZB heeft op 26 maart een update Covid vaccinatie voor hematologische patiënten van
De Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NVvH) - Covid werkgroep ontvangen:

Tot nu toe geen aanwijzingen bij de vaccinatie dat het hebben van een hematologische ziekte meer of andere bijwerkingen zou veroorzaken. Die vraag wordt veel gesteld door patiënten die eerder trombose hebben gehad of die een verhoogd tromboserisico hebben.
Het lijkt er tot nu toe niet op dat de zeldzame, bijzondere tromboses na AstraZeneca vaker voorkomen bij mensen met van zichzelf een verhoogd tromboserisico: waarschijnlijk is het een immuunreactie, die iedereen zou kunnen overkomen.
Vanaf heden worden mensen alleen boven de 60 met AstraZeneca gevaccineerd.

Als je minder dan zes maanden geleden een Covid-19 hebt gehad hoef je volgens de richtlijnen maar één vaccinatie te krijgen. Door de infectie heb je al immuniteit opgebouwd en dan is één dosis van een vaccin voldoende voor goede bescherming. De NVvH Covid werkgroep adviseert om hematologische patiënten die Covid hebben doorgemaakt wel twee keer te vaccineren.

Wie komt in aanmerking?
De patiënten die een ernstige hematologische ziekte hebben, dus maligniteiten maar ook een groep niet-kwaadaardige ziekten met wel een verminderde afweer, én die daarvoor in het afgelopen anderhalf jaar onder controle zijn geweest, worden uitgenodigd.

Wie komt niet in aanmerking?
Via het ziekenhuis worden alleen de patiënten uitgenodigd die nog niet via GGD zijn benaderd. Wie vanwege leeftijd of werk eerder een oproep krijgt van de GGD of de huisarts, moet zich dus daar laten vaccineren.

Voor kinderen geldt: vaccinatie wordt alleen uitgevoerd bij volwassenen, hiervoor wordt de afkapdatum van ‘geboren voor 1 maart 2003 gebruikt’. Ook goed om te weten
Specialisten en huisartsen kunnen er niet voor kiezen patiënten eerder te laten vaccineren.

Helaas kunnen patiënten niet op individuele gronden eerder of later vaccineren worden. Het advies is iedereen te vaccineren, ook patiënten die recent getransplanteerd worden of die met immuno/chemotherapie worden behandeld.

Tenslotte, informatie kan snel veranderen: we houden u zo goed mogelijk op de hoogte.

Is het veilig genoeg?

“Vaccins zijn nooit 100% veilig, er zijn altijd bijwerkingen”, zegt hoogleraar Hedwig te Molder. Zij is expert op het gebied van vaccinatiecommunicatie. “De vraag moet veel meer zijn: hoe veilig willen wij als samenleving dat vaccin hebben? Is het veilig genoeg?"
https://twitter.com/nieuwsuur/status/1379886085652762628?s=21

RIVM/LCI handleiding COVID-19-vaccinatie van immuungecompromitteerde patiënten

De kans op een COVID-19 infectie is groot. Ook is er een groot risico op een ernstig beloop van de infectie voor patiënten met een verminderde weerstand.
Alle patiënten met een verminderde weerstand zullen worden opgeroepen voor vaccinatie. In deze fase van de pandemie zal vaccinatie niet worden uitgesteld, ook al is er een kans op verminderde werking door de onderliggende ziekte of behandeling. Belangrijk is dat alle standaard adviezen ter voorkoming van een infectie blijven gelden na vaccinatie, omdat we niet weten hoe goed de vaccinatie werkt. Het risico van eventuele bijwerkingen weegt niet op tegen het risico van een infectie. Lees meer >>

Mensen zonder milt

De Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NVvH) (COVID werkgroep) heeft ons laten weten dat er geen aanwijzingen zijn dat het COVID vaccin minder effectief zou kunnen zijn voor mensen zonder milt. Op grond van het werkingsmechanisme van het virus zou je dat ook niet verwachten zegt de NVvH.

Mastocytose

Er zijn geen bijzondere voorzorgsmaatregelen nodig bij patiënten met mastocytose.

Kan ik de vaccinatie krijgen als ik bloedverdunners neem?

De Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NVvH) heeft ons, op 26-3-2021 een onderstaande advies gegeven over COVID vaccinatie voor hematologische patiënten met verhoogde bloedingsneiging. Dit advies wordt ook gedeeld met internist-hematologen.

Gebruikt u bloedverdunners, dan is het risico wat groter op een bloeding in de spier op de prikplek.

  • Vaccinatie bij lage bloedplaatjes aantallen: in principe kan bij elk bloedplaatjes aantal veilig gevaccineerd worden, u moet dan wel gedurende 10 minuten goed afdrukken (niet wrijven).
  • Voor patiënten die acenocoumarol of fenprocoumon gebruiken geldt het advies om met de trombosedienst te overleggen.
  • Voor patiënten die andere antistollingsmiddelen gebruiken (dabigatran, rivaroxaban, apixaban, edoxaban of spuitjes) geldt het advies dat vaccinatie liever niet moet worden gedaan binnen zes uur na inname van de bloedverdunner, zo nodig moet de bloedverdunner op de dag van de vaccinatie iets eerder of later worden genomen. U moet de bloedverdunner niet overslaan.
  • Als u bloedverdunners gebruikt en u bent vergeten te overleggen of hebt toch kort tevoren ingenomen, wordt u wel gewoon gevaccineerd. Ook dan geldt: gedurende 10 minuten goed afdrukken, niet wrijven.


Rituximab (MabThera®) en Prednison

Op woensdag 7 april was er een webinar van de ITP vereniging. 2 experts op het gebied van bloedziekten antwoorden op veel vragen.

Dr. Vera Novotny/ internist hematoloog en Prof. Dr. Hans Zaayer
arts/ microbioloog AUMC en klinisch viroloog bij Sanquin

Bij de vaccinatie moet rekening worden gehouden met de (tijdelijke) behandelingen.
Bij gebruik van corticosteroïden in combinatie met een Rituximab kuur worden B cellen o.a. verminderd aangemaakt. In het algemeen is het raadzaam na de Rituximab behandeling 2 maanden te wachten met vaccinatie. Ook het gebruik van Prednison wordt door Sanquin nog nader onderzocht, heeft vermoedelijk ook effect op de aanmaak van B-cellen.
Bij gebruik van Prednison in het algemeen, zal de vaccinatie vermoedelijk
iets minder effectief zijn

aHUS-patiënten

Nefrologen adviseren alle aHUS-patiënten, inclusief de aHUS-patiënten met een niertransplantatie, zich te laten vaccineren tegen COVID-19. Meer info >>

Diverse info

Anafylaxie door het covid-19-vaccin van Pfizer-BioNTech is “uitzonderlijk zeldzaam”

Uitleg coronavirus voor kinderen

Kijk het webinar ‘Coronavaccinatie bij nierpatiënten’ terug. Wellicht ook belangrijk voor sommige mensen met een bloedziekte. https://youtu.be/Y0BM_nmp_qgAansluiten bij
Stichting Zeldzame Bloedziekten?

Patiëntengroepen kunnen voor facilitaire ondersteuning terecht bij onze stichting!
Voor een eigen domein binnen de website, een digitaal kantoor, een e-nieuwsbrief en een gemeenschappelijke toolkit met handige formats, en meer.
Geïnteresseerd? Stuur een bericht naar info@bloedziekten.nl

Lees meer