Stichting
Zeldzame Bloedziekten

Stichting Zeldzame Bloedziekten

Nalaten

Ook na uw leven kunt u iets betekenen voor mensen met bloedziekten. U kunt een geldbedrag of andere bezittingen nalaten aan Stichting Zeldzame Bloedziekten. Dit kunt u vastleggen in een testament. U kunt specifiek aangeven voor welke bloedziekte het geld besteed moet worden.

Uw testament

Als u geen testament hebt, bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn. Heeft u bepaalde wensen, dan is het belangrijk om een testament te laten opmaken, waarin u uw wensen vastlegt.

Erfstelling, legaat of fonds op naam?

Er zijn drie manieren waarop u (een deel van) uw vermogen kunt nalaten aan de Stichting Stichting Zeldzame Bloedziekten:

  • Erfstelling
    Bij een erfstelling benoemt u een of meerdere personen of goede doelen tot uw erfgenaam. Uw erfgenamen krijgen recht op (een deel van) uw nalatenschap. U kunt de Stichting Stichting Zeldzame Bloedziekten in uw testament opnemen als mede-erfgenaam, naast bijvoorbeeld familieleden, dierbaren of andere goede doelen. U kunt er ook voor kiezen de Stichting Stichting Zeldzame Bloedziekten aan te wijzen als enige erfgenaam.
  • Legaat
    Wilt u de Stichting Stichting Zeldzame Bloedziekten een bepaald geldbedrag, kunst, effecten of onroerend goed nalaten? Dit kunt u als legaat laten vastleggen in uw testament. Op deze manier kunt u bijvoorbeeld uw familieleden tot erfgenaam benoemen en daarnaast een specifiek bezit of bedrag nalaten onze stichting.
  • Fonds op naam
    Een fonds op naam komt tot stand via een schenking, of wordt vastgelegd in een testament. Met een fonds op naam kunt u een eigen fonds oprichten met een bepaalde doelstelling op het gebied van bijvoorbeeld onderzoek naar een specifieke bloedziekte. Het minimumbedrag voor een fonds op naam is € 50.000,-.

Bezoek aan de notaris

Voor het opmaken van een testament hebt u een notaris nodig. Hij of zij kan u helpen bij het vormgeven van uw wensen. Via www.notaris.nl vindt u eenvoudig een notaris bij u in de buurt. Ook kunt u op werkdagen tussen 9.00 en 14.00 uur bellen met de Notaristelefoon: 0900 346 93 93 (€ 0,80 per minuut).

Contact

Voor meer informatie of overleg kunt u contact opnemen met onze stichting, e-mail [email protected].

Aansluiten bij Stichting Zeldzame Bloedziekten?

Patiëntengroepen kunnen voor facilitaire ondersteuning terecht bij onze stichting!
Voor een eigen domein binnen de website, een digitaal kantoor, een e-nieuwsbrief en een gemeenschappelijke toolkit met handige formats, en meer.
Geïnteresseerd? Stuur een bericht naar [email protected]