Stichting
Zeldzame Bloedziekten

Stichting Zeldzame Bloedziekten

Steun ons

Lees hieronder waarom wij supporters nodig hebben.

SZB wil niet langer vooral een informatiebron zijn voor mensen die iets willen weten over zeldzame bloedziekten. Nog meer dan nu een ontmoetingsplaats zijn voor mensen die te maken hebben met een zeldzame bloedziekte. De ervaring heeft geleerd dat contact met lotgenoten voor patiënten en hun naasten een belangrijk medicijn is!

Om dit doel te bereiken hebben wij vanaf 2022 een instellingssubsidie gekregen. Dat is een door de overheid beschikbaar gestelde, structurele subsidie voor patiëntenorganisaties als de onze. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moet onze stichting aanstaande ‘supporters’ hebben die ons werk jaarlijks ondersteunen met een bedrag van ten minste € 25.

Met deze instellingssubsidie kunnen wij de Nationale Zeldzame Bloedziektendag en andere activiteiten voor de specifieke bloedziektengroepen organiseren.

Dus steun ons!

N.B. Een aantal ziektekostenverzekeraars wil deze jaarlijkse subsidie van patiënten zelfs vergoeden, omdat SZB lid is van Ieder(in).

Voor vragen over een of uw donatie kunt u  een mail sturen naar [email protected]

Aansluiten bij Stichting Zeldzame Bloedziekten?

Patiëntengroepen kunnen voor facilitaire ondersteuning terecht bij onze stichting!
Voor een eigen domein binnen de website, een digitaal kantoor, een e-nieuwsbrief en een gemeenschappelijke toolkit met handige formats, en meer.
Geïnteresseerd? Stuur een bericht naar [email protected]