Stichting
Zeldzame Bloedziekten

Stichting Zeldzame Bloedziekten

Medisch advies

De onderstaande hematologen / behandelaars zetten zich in voor de Stichting Zeldzame Bloedziekten. Dit kan inhouden: advies met betrekking beleid, het controleren van website- en brochureteksten en/of het beantwoorden van medische vragen van patiënten.
SZB is hen hiervoor zeer erkentelijk.

  • Hyper eosinofiel Syndroom (HES)
    Dr. R. Fijnheer
    Internist-hematoloog verbonden aan het Meander Medisch Centrum in Amersfoort en het UMC Utrecht.
    Dr. P.L.A. van Daele, internist-allergoloog-immunoloog verbonden aan het Erasmus MC.
  • Trombotische trombocytopenische purpura (TTP)
    Dr. R. Fijnheer
    Internist-hematoloog verbonden aan het Meander Medisch Centrum in Amersfoort en het UMC Utrecht
    Dr. D. Evers
    Hematoloog verbonden aan het Radboudumc in Nijmegen
  • Auto-Immuun hemolytische anemie koude (AIHA)
    Dr. J.M.I. Vos
    Internist-hematoloog verbonden aan het Amsterdam UMC
    Dr. L.E.M. Oosten
    Internist-hematoloog verbonden aan het LUMC
    Dr. V. M. J. Novotný
    internist- hematoloog/transfusiespecialist, directeur medische zaken Sanquin
  • Diamond-Blackfan anemie (DBA)
    Dr. M. Bartels
    Kinderhematoloog-oncoloog verbonden aan het Wilhelmina Kinderziekenhuis Utrecht
    Dr. M (Marieke) von Lindern
    Senior onderzoeker, afdeling Hematopoiese (bloedcel vorming), Sanquin, Amsterdam, en Landsteiner laboratorium AMC/UvA, Amsterdam
  • Hereditaire sferocytose (HS)
    A. Jongmans, kinderverpleegkundige afdeling kinderhematologie, consulent sferocytose, Erasmus MC-Sophia.
    Dr. A.J.P. de Pagter
    Kinderarts/Hematoloog verbonden aan het Erasmus MC-Sophia
    Dr. H. Heijboer
    Kinderarts/Hematoloog verbonden aan het Emma kinderziekenhuis Amsterdam UMC
    Dr. M.H. Suijker
    Kinderarts-hematoloog verbonden aan het Wilhelmina Kinderziekenhuis Utrecht
    Dr. R. van Wijk
    Senior docent onderzoeker, Laboratorium Klinische Chemie en Hematologie,
    verbonden aan het UMC Utrecht
  • Pyruvaatkinasedeficiëntie (PKD)
    Dr. E.J. (Ward) van Beers
    Internist-hematoloog verbonden aan de Van Creveldkliniek in het UMC Utrecht.
    Dr. R. (Richard) van Wijk
    Senior docent onderzoeker van het Laboratorium Klinische Chemie en Hematologie, verbonden aan het UMC Utrecht
  • Hereditaire xerocytose (HX)
    Dr. M. Bartels
    Kinderhematoloog-oncoloog verbonden aan het Wilhelmina Kinderziekenhuis Utrecht
    Dr. R. van Wijk
    Senior docent onderzoeker, Laboratorium Klinische Chemie en Hematologie,
    verbonden aan het UMC Utrecht
  • Congenital dyserythropoietic anemie (CDA)
    Dr. E.J. (Ward) van Beers
    Internist-hematoloog verbonden aan de Van Creveldkliniek in het UMC Utrecht.
    Dr. M. Bartels
    Kinderhematoloog-oncoloog verbonden aan het Wilhelmina Kinderziekenhuis Utrecht
    Dr. R. (Richard) van Wijk
    Senior docent onderzoeker van het Laboratorium Klinische Chemie en Hematologie, verbonden aan het UMC Utrecht
  • Hereditaire Elliptocytose (HE) en Hereditaire Pyropoikilocytose (HPP)
    Dr. Jean Louis Kerkhoffs,
    internist-hematoloog verbonden aan het HagaZiekenhuis in Den Haag.
    Dr. Cisca Hudig
    Klinisch chemicus verbonden aan het Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium van het HagaZiekenhuis / LabWest / RHMDC

Aansluiten bij Stichting Zeldzame Bloedziekten?

Patiëntengroepen kunnen voor facilitaire ondersteuning terecht bij onze stichting!
Voor een eigen domein binnen de website, een digitaal kantoor, een e-nieuwsbrief en een gemeenschappelijke toolkit met handige formats, en meer.
Geïnteresseerd? Stuur een bericht naar [email protected]