• Stichting
  Zeldzame Bloedziekten

Medisch advies

De onderstaande hematologen / behandelaars zetten zich in voor de Stichting Zeldzame Bloedziekten. Dit kan inhouden: advies met betrekking beleid, het controleren van website- en brochureteksten en/of het beantwoorden van medische vragen van patiënten.
SZB is hen hiervoor zeer erkentelijk.

 • Hyper eosinofiel Syndroom (HES)
  Dr. R. Fijnheer
  Internist-hematoloog verbonden aan het Meander Medisch Centrum in Amersfoort en het UMC Utrecht.
  Prof. dr. J.C. Kluin-Nelemans
  Internist-hematoloog verbonden aan het UMC Groningen
 • Trombotische trombocytopenische purpura (TTP)
  Dr. R. Fijnheer
  Internist-hematoloog verbonden aan het Meander Medisch Centrum in Amersfoort en het UMC Utrecht.
 • Auto-Immuun hemolytische anemie koude (AIHA)
  Dr. J.M.I. Vos
  Internist-hematoloog verbonden aan het Amsterdam UMC
  Dr. V. M. J. Novotný
  Internist-hematoloog verbonden aan het Gelre Ziekenhuis Apeldoorn
 • Diamond-Blackfan anemie (DBA)
  Dr. M. Bartels
  Kinderhematoloog-oncoloog verbonden aan het UMC Utrecht
  Dr. M (Marieke) von Lindern
  Senior onderzoeker, afdeling Hematopoiese (bloedcel vorming), Sanquin, Amsterdam, en Landsteiner laboratorium AMC/UvA, Amsterdam
 • Hereditaire sferocytose (HS)
  Dr. M. Peters
  Kinderarts-hematoloog verbonden aan het Emma kinderziekenhuis AMC
  Dr. M.H. Suijker
  Kinderarts-hematoloog verbonden aan het Emma kinderziekenhuis AMC
  Dr. R. van Wijk
  Senior docent onderzoeker, Laboratorium Klinische Chemie en Hematologie,
  verbonden aan het UMC Utrecht
 • Pyruvaatkinasedeficiëntie (PKD)
  Dr. E.J. (Ward) van Beers
  Internist-hematoloog verbonden aan de Van Creveldkliniek in het UMC Utrecht.
  Dr. R. (Richard) van Wijk
  Senior docent onderzoeker van het Laboratorium Klinische Chemie en Hematologie, verbonden aan het UMC Utrecht
 • Hereditaire xerocytose (HX)
  Dr. M. Bartels
  Kinderhematoloog-oncoloog verbonden aan het UMC Utrecht
  Dr. R. van Wijk
  Senior docent onderzoeker, Laboratorium Klinische Chemie en Hematologie,
  verbonden aan het UMC Utrecht
 • Congenital dyserythropoietic anemie (CDA)
  Dr. E.J. (Ward) van Beers
  Internist-hematoloog verbonden aan de Van Creveldkliniek in het UMC Utrecht.
  Dr. M. Bartels
  Kinderhematoloog-oncoloog verbonden aan het UMC Utrecht
  Dr. R. (Richard) van Wijk
  Senior docent onderzoeker van het Laboratorium Klinische Chemie en Hematologie, verbonden aan het UMC Utrecht


Aansluiten bij
Stichting Zeldzame Bloedziekten?

Patiëntengroepen kunnen voor facilitaire ondersteuning terecht bij onze stichting!
Voor een eigen domein binnen de website, een digitaal kantoor, een e-nieuwsbrief en een gemeenschappelijke toolkit met handige formats, en meer.
Geïnteresseerd? Stuur een bericht naar info@bloedziekten.nl