Stichting
Zeldzame Bloedziekten

Stichting Zeldzame Bloedziekten

Ondersteuning

Financiële ondersteuning

Sinds 2022 komt SZB in aanmerking voor een instellingssubsidie. Dat is een door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) toegekende subsidie. Deze subsidie is bedoeld om lotgenotencontact tussen patiënten te stimuleren, informatievoorziening, belangenbehartiging en backoffice-taken.

Particulieren
Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moet onze stichting ‘supporters’ hebben die ons werk jaarlijks ondersteunen met een bedrag van ten minste € 25.

Dus steun ons via word supporter, nalatenschap en sponsoracties.

Medisch advies

Hematologen / behandelaars gespecialiseerd in de bloedziekten HES, TTP, AIHA, DBA, HS, PKD, HX en CDA zetten zich in voor de Stichting Zeldzame Bloedziekten. Dit kan inhouden: advies met betrekking beleid, het controleren van website- en brochureteksten en/of het beantwoorden van medische vragen van patiënten, naasten, zorgverleners en andere geïnteresseerden.

Lees meer onder Medisch advies >>

Communicatieve ondersteuning

Ondersteuning van vrijwilligers

De Stichting Zeldzame Bloedziekten heeft momenteel 10 vrijwilligers die zich bezighouden met de algemene website en de websites van de verschillende groepen.

De rol en inzet van vrijwilligers is van cruciaal belang. Op indrukwekkende wijze zetten de vrijwilligers zich enkele uren of dagen per maand in voor de Stichting Zeldzame Bloedziekten.

Interesse? Kijk dan hier >>

Aansluiten bij Stichting Zeldzame Bloedziekten?

Patiëntengroepen kunnen voor facilitaire ondersteuning terecht bij onze stichting!
Voor een eigen domein binnen de website, een digitaal kantoor, een e-nieuwsbrief en een gemeenschappelijke toolkit met handige formats, en meer.
Geïnteresseerd? Stuur een bericht naar [email protected]