• Dossiers

Privacy

Recht op bescherming medisch dossier

Zorgverleners moeten zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens. Dit is vastgelegd in de wet bescherming persoongegevens.

Medische hulpverleners zijn verplicht een medisch dossier bij te houden met al uw gegevens. Bijvoorbeeld over uw ziekte, de behandeling en de bevindingen van verschillende zorgverleners. Mensen hebben recht op informatie over het gebruik van hun persoonsgegevens. Ook kunnen zij inzage, correctie en verwijdering van hun gegevens vragen en bezwaar maken tegen het gebruik ervan.

Lees meer >>


Geheimhoudingsplicht

Hulpverleners hebben een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat zij alle informatie die u geeft voor zich moeten houden. Zij mogen informatie niet zomaar doorgeven aan anderen. Behalve als u daar toestemming voor geeft.

Het recht op privacy betekent ook dat de ruimte waarin u wordt behandeld goed is ingericht. Want u moet een gesprek met uw hulpverlener kunnen voeren zonder dat andere mensen dat horen of zien.


Sociale media

Bij het gebruik van (sociale) media speelt privacy een belangrijke rol. Wanneer iets online staat, heb je nauwelijks meer controle over die informatie. Dat kan jaren later nog nare gevolgen hebben.

Lees meer >>


Meer lezen

In het menu (op de website links) vindt u in het dossier Privacy meer artikelen.

Aansluiten bij
Stichting Zeldzame Bloedziekten?

Patiëntengroepen kunnen voor facilitaire ondersteuning terecht bij onze stichting!
Voor een eigen domein binnen de website, een digitaal kantoor, een e-nieuwsbrief en een gemeenschappelijke toolkit met handige formats, en meer.
Geïnteresseerd? Stuur een bericht naar info@bloedziekten.nl