Dossiers

Dossiers

Bloed en stamcellen doneren

Sanquin verzorgt in Nederland de bloedvoorziening. Ook de bloedbank valt onder Sanquin.

Op de website van Sanquin leest u meer over:

  • wie bloed kan geven (er staat een online-test op de site)
  • hoe u zich kunt aanmelden
  • waar u bloed kunt geven
  • donor- en patiëntenverhalen

Naast het bloeddonorschap bestaan meer soorten donaties.

  • plasma geven
  • specifieke plasmadonaties
  • autologe bloeddonatie
  • navelstrengbloed doneren (bij de geboorte van een kind)
  • stamceldonatie
  • trombocyten donatie (bloedplaatjes geven)

Over aanmelden en bloed geven.

Met het doneren van stamcellen geef je een patiënt een kans op leven.
Kom er hier achter wat stamceldonatie is en ontdek of jij stamceldonor kan en wil worden.Lees meer over:

Aansluiten bij Stichting Zeldzame Bloedziekten?

Patiëntengroepen kunnen voor facilitaire ondersteuning terecht bij onze stichting!
Voor een eigen domein binnen de website, een digitaal kantoor, een e-nieuwsbrief en een gemeenschappelijke toolkit met handige formats, en meer.
Geïnteresseerd? Stuur een bericht naar [email protected]