Dossiers

Dossiers

Zorgverleners bloedziekten

De leer van de bloedziekten is de hematologie. Het woord hematologie is samengesteld uit twee Griekse woorden: haima en logos. Haima betekent bloed en logos betekent studie. De hematologie houdt zich bezig met het bestuderen, de diagnose en de behandeling van afwijkingen van het bloed en de bloedvormende weefsels. De bloedvormende weefsels zijn: beenmerg, milt, thymus/zwezerik en de lymfeklieren. De hematologie is een specialisatie binnen de interne geneeskunde.

Hematoloog

Een hematoloog heeft zich dan na de algemene opleiding tot internist, gespecialiseerd in de hematologie.

Een hematoloog houdt zich bezig met het bestuderen, de diagnose en de behandeling van afwijkingen van het bloed (stollingsstoornissen, verhoogde bloedingsneiging of trombose) en de bloedvormende weefsels (beenmerg, milt, thymus en lymfeknopen: myelodysplastisch syndroom, leukemie, lymfklieraandoeningen (lymfoom) en multipel myeloom).

Internist

De Internist is een medisch specialist op het gebied van de interne of inwendige geneeskunde. De internist houdt zich bezig met het voorkomen, diagnosticeren en behandelen van uiteenlopende ziektebeelden van de inwendige organen. Voorbeelden van ziekten zijn: nierziekten, allergische aandoeningen, kanker, infectieziekten, maar ook bloedziekten.

Verpleegkundige hematologie

Een verpleegkundige hematologie is een gediplomeerd verpleegkundige (niveau MBO-HBO), geregistreerd in het BIG-register. Een BIG-registratie geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener.

De verpleegkundige hematologie is bevoegd en bekwaam in het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen in relatie tot hematologie.

Aansluiten bij Stichting Zeldzame Bloedziekten?

Patiëntengroepen kunnen voor facilitaire ondersteuning terecht bij onze stichting!
Voor een eigen domein binnen de website, een digitaal kantoor, een e-nieuwsbrief en een gemeenschappelijke toolkit met handige formats, en meer.
Geïnteresseerd? Stuur een bericht naar [email protected]