Dossiers

Dossiers

Bloedtransfusies

Wanneer iemand (tijdelijk) extra bloed of specifieke bloedcomponenten nodig heeft, wordt er gebruik gemaakt van een bloedtransfusie. Een bloedtransfusie houdt meer in dan het zomaar toedienen van bloed aan patiënten. Het gedoneerde bloed wordt in de bloedbank opgevangen en bewaard. Het bloed wordt onderzocht en bewerkt tot specifieke bloedproducten: rode bloedcellen, bloedplaatjes, plasma en plasmageneesmiddelen.

Een belangrijke factor bij transfusies is het type rode bloedcellen. Rode bloedcellen verschillen van mens tot mens en kunnen niet altijd samengaan. Bloed wordt daarom ingedeeld in bloedgroepen en bij transfusies wordt hier dan ook rekening mee gehouden.

Bron: Sanquin

Het Netwerk Kind en Transfusie

Het Netwerk Kind en Transfusie is een Nederlands initiatief van artsen & onderzoekers uit verschillende disciplines om enerzijds kennis te delen en anderzijds meer kennis te verwerven over bloedtransfusies bij kinderen. Het netwerk staat open voor medisch specialisten, laboratorium specialisten en onderzoekers met interesse in transfusie-vraagstukken bij kinderen en voor kinderen en ouders die informatie over bloedtransfusies zoeken.

Praatplaten bloedtransfusies

Veel patiënten met een bloedziekte zijn afhankelijk van bloedtransfusies, en met deze praatplaten willen we op een speelse manier klasgenootjes, familie, vrienden en lotgenootjes laten zien hoe een bloedtransfusie in zijn werk gaat.

Het doel van deze praatplaten is om ouders in staat te stellen hun kinderen beter voor te bereiden op een bloedtransfusie, of om kinderen zelf de mogelijkheid te geven om anderen uit te leggen waarom deze ingreep noodzakelijk is. We hopen dat deze praatplaat een waardevol hulpmiddel zal zijn voor zowel ouders als kinderen.

Aansluiten bij Stichting Zeldzame Bloedziekten?

Patiëntengroepen kunnen voor facilitaire ondersteuning terecht bij onze stichting!
Voor een eigen domein binnen de website, een digitaal kantoor, een e-nieuwsbrief en een gemeenschappelijke toolkit met handige formats, en meer.
Geïnteresseerd? Stuur een bericht naar [email protected]