COVID

COVID

COVID

Het corona-virus (COVID-19) en de maatregelen van de overheid hebben grote gevolgen voor het dagelijks leven. De adviezen voor iedereen in Nederland veranderen doorlopend. Kijk voor de meest actuele adviezen en informatie op de website van de RijksoverheidRIVM, https://bloedziekten.nl/beheer en Van Creveldkliniek in het UMC Utrecht

Vaccinatieprogramma COVID-19

Waarom is de coronavaccinatie zo belangrijk voor patiënten?

De vaccinatie zorgt ervoor dat de afweer gestimuleerd wordt. Als je na vaccinatie toch nog besmet raakt met corona, dan is de kans op ernstig ziek worden vele malen kleiner. De voordelen van vaccinatie bij patiënten wegen vele malen zwaarder tegen de zeldzame bijwerkingen van de vaccinatie. Bij angst, twijfels of vragen over de vaccinatie kun je dit gerust met je behandelende arts bespreken.

Kinderen tussen 5 en 11 jaar

Voor kinderen tussen 5 en 11 jaar heeft de Sectie Kinderhematologie een selectie mogen bepalen wie voor een COVID vaccinatie in aanmerking komen.
Indicaties;
– Asplenie (geen milt)
– Sikkelcelziekte
– Post-beenmerg transplantatie
– Beenmergfalen
– Ernstige neutropenie die academische zorg behoeft
– Kinderen die cyclofosfamide, MMF of rituximab gebruiken
– Vaatmalformaties behandeld met sirolimus, al dan niet gecombineerd met prednison

Speciale telefoonlijn voor twijfelaars coronaprik

Wie twijfelt over het nemen van een coronavaccinatie kan met een speciale telefoonlijn bellen. Het Erasmus MC in Rotterdam opent in samenwerking met huisartsen de Vaccinatie Twijfel Telefoon. 010-7041500 bereikbaar van woensdag en vrijdag van 08.30 tot 13.30 uur.

Mensen zonder milt

De Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NVvH) (COVID werkgroep) heeft ons laten weten dat er geen aanwijzingen zijn dat het COVID vaccin minder effectief zou kunnen zijn voor mensen zonder milt. Op grond van het werkingsmechanisme van het virus zou je dat ook niet verwachten zegt de NVvH.

Kan ik de vaccinatie krijgen als ik bloedverdunners neem?

De Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NVvH) heeft ons, op 26-3-2021 een onderstaande advies gegeven over COVID vaccinatie voor hematologische patiënten met verhoogde bloedingsneiging. Dit advies wordt ook gedeeld met internist-hematologen.

Gebruikt u bloedverdunners, dan is het risico wat groter op een bloeding in de spier op de prikplek.

  • Vaccinatie bij lage bloedplaatjes aantallen: in principe kan bij elk bloedplaatjes aantal veilig gevaccineerd worden, u moet dan wel gedurende 10 minuten goed afdrukken (niet wrijven).
  • Voor patiënten die acenocoumarol of fenprocoumon gebruiken geldt het advies om met de trombosedienst te overleggen.
  • Voor patiënten die andere antistollingsmiddelen gebruiken (dabigatran, rivaroxaban, apixaban, edoxaban of spuitjes) geldt het advies dat vaccinatie liever niet moet worden gedaan binnen zes uur na inname van de bloedverdunner, zo nodig moet de bloedverdunner op de dag van de vaccinatie iets eerder of later worden genomen. U moet de bloedverdunner niet overslaan.
  • Als u bloedverdunners gebruikt en u bent vergeten te overleggen of hebt toch kort tevoren ingenomen, wordt u wel gewoon gevaccineerd. Ook dan geldt: gedurende 10 minuten goed afdrukken, niet wrijven.

 

Rituximab (MabThera®) en Prednison

Op woensdag 7 april 2021 was er een webinar van de ITP vereniging. 2 experts op het gebied van bloedziekten antwoorden op veel vragen.

Dr. Vera Novotny/ internist hematoloog en Prof. Dr. Hans Zaayer
arts/ microbioloog AUMC en klinisch viroloog bij Sanquin

Bij de vaccinatie moet rekening worden gehouden met de (tijdelijke) behandelingen.
Bij gebruik van corticosteroïden in combinatie met een Rituximab kuur worden B cellen o.a. verminderd aangemaakt. In het algemeen is het raadzaam na de Rituximab behandeling 2 maanden te wachten met vaccinatie. Ook het gebruik van Prednison wordt door Sanquin nog nader onderzocht, heeft vermoedelijk ook effect op de aanmaak van B-cellen.
Bij gebruik van Prednison in het algemeen, zal de vaccinatie vermoedelijk
iets minder effectief zijn.

Aansluiten bij Stichting Zeldzame Bloedziekten?

Patiëntengroepen kunnen voor facilitaire ondersteuning terecht bij onze stichting!
Voor een eigen domein binnen de website, een digitaal kantoor, een e-nieuwsbrief en een gemeenschappelijke toolkit met handige formats, en meer.
Geïnteresseerd? Stuur een bericht naar [email protected]