COVID

COVID

Immuungecompro­mitteerde patiënten

IVM/LCI handleiding COVID-19-vaccinatie van immuungecompromitteerde patiënten

De kans op een COVID-19 infectie is groot. Ook is er een groot risico op een ernstig beloop van de infectie voor patiënten met een verminderde weerstand.
Alle patiënten met een verminderde weerstand zullen worden opgeroepen voor vaccinatie. In deze fase van de pandemie zal vaccinatie niet worden uitgesteld, ook al is er een kans op verminderde werking door de onderliggende ziekte of behandeling. Belangrijk is dat alle standaard adviezen ter voorkoming van een infectie blijven gelden na vaccinatie, omdat we niet weten hoe goed de vaccinatie werkt. Het risico van eventuele bijwerkingen weegt niet op tegen het risico van een infectie.
Er wordt nagedacht over de optie om huisgenoten van patiënten met een verminderde weerstand met voorrang te vaccineren, op dit moment is dat niet mogelijk.

Samenvatting handleiding LCI-RIVM
Op het moment van opstellen van deze handleiding (januari 2021) is er sprake van een hoge incidentie van COVID-19 met hoog infectierisico ook voor ernstig immuungecompromitteerde patiënten, die een verhoogd risico hebben op een gecompliceerd beloop van COVID-19. Vanwege de programmatische aanpak bij de vaccinatiecampagne worden alle immuungecompromitteerde patiënten opgeroepen voor vaccinatie.

Vanwege het belang van bescherming tegen ziekte en overlijden is prioritering van vaccinatie voor de patiënten belangrijk, ook al is er mogelijk sprake van verminderde effectiviteit van vaccinatie ten gevolge van immuundeficiëntie of immuunsuppressie door de fase van de onderliggende ziekte of behandeling, of door gebruik van immuunsuppressiva. In deze fase van de epidemie wordt geadviseerd om vaccinatie niet uit te stellen tot een moment dat er mogelijk een betere vaccinatierespons verwacht kan worden.

Na vaccinatie blijven nog alle standaard preventieve maatregelen om infectie te voorkomen van kracht, omdat data over effectiviteit van vaccinatie bij deze groep ontbreken. Er zijn meerdere vaccins tegen COVID-19 in ontwikkeling en er zijn nu twee mRNA-vaccins geregistreerd. Deze vaccins lijken op dit moment zeer effectief bij ouderen en zijn naar verwachting veilig bij immuungecompromitteerde patiënten. Het risico van eventuele bijwerkingen van vaccinatie weegt niet op tegen het risico van COVID-19 doormaken. Daarom worden deze mRNA-vaccins geadviseerd. De optie om naast de patiënt ook huishoudcontacten van ernstig immuungecompromitteerde patiënten te vaccineren, wordt nog uitgewerkt.

Er zijn nog maar weinig data over de afname van transmissie na vaccinatie beschikbaar. Deze handleiding zal periodiek worden herzien als andere effectieve vaccins geregistreerd worden en beschikbaar komen, en op basis van nieuw onderzoek over COVID-19-vaccinatie van immuungecompromitteerde patiënten.

Bron

Terug naar de Covid info pagina

Aansluiten bij Stichting Zeldzame Bloedziekten?

Patiëntengroepen kunnen voor facilitaire ondersteuning terecht bij onze stichting!
Voor een eigen domein binnen de website, een digitaal kantoor, een e-nieuwsbrief en een gemeenschappelijke toolkit met handige formats, en meer.
Geïnteresseerd? Stuur een bericht naar [email protected]