Stichting
Zeldzame Bloedziekten

Stichting Zeldzame Bloedziekten

Meer over SZB

De Stichting Zeldzame Bloedziekten wil organisaties van patiënten met zeldzame niet-kwaadaardige bloedziekten, ‘onderdak bieden’ door kennis en faciliteiten te delen.

De bij SZB aangesloten negen bloedziekten – Hyper eosinofiel syndroom (HES), Trombotische trombocytopenische purpura (TTP), Auto-immuun hemolytische anemie (AIHA), Diamond-Blackfan-anemie (DBA)Hereditaire sferocytose (HS) , Pyruvaatkinasedeficiëntie (PKD) , Hereditaire xerocytose (HX)Congenital dyserythropoietic anemie (CDA)Hereditaire Elliptocytose (HE) en Hereditaire Pyropoikilocytose (HPP), Kindertrombose (KT) bieden via een eigen domein betrouwbare, door medische specialisten goedgekeurde informatie en services aan hun achterbannen en andere geïnteresseerden.

Tevens biedt deze website een platform voor andere zeldzame bloedziekten. Geïnteresseerden komen via de zoekterm “bloedziekte(n/-s)” direct op de SZB-website bloedziekten.nl.

SZB zorgt voor een adequate doorverwijzing via Overige bloedziekten.

Daarnaast wil SZB, in samenwerking met de aangesloten contactgroepen, de gezamenlijke belangen van patiënten met zeldzame bloedziekten behartigen bij overheden, zorgverleners (ziekenhuizen, medische specialisten, huisartsen, verpleegkundigen, onderzoekers) en andere instanties waarmee patiënten en hun omgeving te maken hebben.”

Bekijk hier de presentatie “Wat SZB te bieden heeft”

Zakelijke gegevens

Stichting Zeldzame Bloedziekten
Postbus 83
1670 AB Medemblik

ABN-AMRO
IBAN: NL75ABNA0426167449
BIC: ABNANL2A

T.n.v. Stichting Zeldzame Bloedziekten
KVK 37118622 Fiscaalnummer 8145.95.224
U kunt contact opnemen via telefoonnummer: 06 42 53 46 31 of
per e-mail: [email protected]

De Stichting Zeldzame Bloedziekten is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
Hierdoor kunnen wij gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij onder meer het doen van een gift of bij nalaten.

Geïnteresseerd? Stuur een bericht naar [email protected]

SZB steunen

Wij kunnen deze informatieve website niet online houden zonder ondersteuning.
Zou u ons ook een handje willen helpen? Dit is mogelijk op diverse manieren.

Aansluiten bij Stichting Zeldzame Bloedziekten?

Patiëntengroepen kunnen voor facilitaire ondersteuning terecht bij onze stichting!
Voor een eigen domein binnen de website, een digitaal kantoor, een e-nieuwsbrief en een gemeenschappelijke toolkit met handige formats, en meer.
Geïnteresseerd? Stuur een bericht naar [email protected]