Hypereosinofiel syndroom

De HES Contactgroep biedt mensen met HES, hun familieleden en zorgverleners betrouwbare informatie over HES en beoogt zo goed mogelijk hun belangen te behartigen. De HES Contactgroep is aangesloten bij het Platform Stichting Zeldzame Bloedziekten.

Hypereosinofiel syndroom

De HES Contactgroep biedt mensen met HES, hun familieleden en zorgverleners betrouwbare informatie over HES en beoogt zo goed mogelijk hun belangen te behartigen. De HES Contactgroep is aangesloten bij het Platform Stichting Zeldzame Bloedziekten.

Hypereosinofiel syndroom

Bij Hypereosinofiel syndroom (HES) is sprake van teveel eosinofiele leukocyten (bepaalde witte bloedcellen) in bloed, beenmerg en vaak ook in andere weefsels. Deze bloedcellen komen normaal ook voor, bij HES is er een overmatige productie en bovendien gaan deze naar verschillende organen. Schade kan ontstaan aan de nieren, zenuwbanen, botten, longen, hart en maagdarm-stelsel.

Het is een ziekte die vaak al vele maanden symptomen heeft gegeven voordat de diagnose gesteld wordt. Welke organen meedoen kan per patiënt sterk wisselen.
HES komt erg weinig voor. In Nederland wordt het aantal gevallen geschat op circa 35 – 50 per jaar. De leeftijd varieert, maar de aandoeningen komen het meest voor in de leeftijd tussen 40 en 60 jaar. HES komt veel vaker voor bij mannen dan bij vrouwen.

Verantwoording
De teksten op de subsite HES zijn geaccordeerd door dr. R. Fijnheer, internist-hematoloog bij Meander Medisch Centrum in Amersfoort en medisch adviseur van de HES Contactgroep.

Lees meer over ons privacybeleid

SZB lid van RAIN

Het verheugt ons te kunnen melden dat de Stichting Zeldzame Bloedziekten lid is geworden van het Rare Anaemias International Network, een internationaal platform voor het

Nieuw geneesmiddelonderzoek naar mitapivat

Nieuw geneesmiddelonderzoek naar mitapivat voor erfelijke rode bloedziekten van de celwand Hereditaire sferocytose, xerocytose en congenitale dyserytropoëtische anemie type 2 (CDA type II) zijn vormen

Door uw gegevens in te vullen ontvangt u onze periodieke nieuwsbrief vol met de nieuwste bijeenkomsten en weetjes.