Hypereosinofiel syndroom

Hypereosinofiel syndroom

Oorzaken

Wanneer er sprake is van een toename van eosinofielen (eosinofilie), moet worden uitgezocht of dit een goedaardige toename is of dat er sprake is van ongecontroleerde groei.

Goedaardige toename

Bij goedaardige toename gaat het om een toename van volstrekt normale, gezonde eosinofielen (bepaalde witte bloedcellen). Die hetzij als reactie op een infectie of allergische ziekte hun werk doen, hetzij versterkt aangemaakt zijn door een overproductie van hun groeifactor door andere cellen, bijvoorbeeld bepaalde lymfatische ziekten. In alle gevallen zal door het uitschakelen van de ‘trigger’ (de infectie, de allergie, de bron van andere cellen) het aantal eosinofielen normaliseren.

Ongecontroleerde toename

Bij ongecontroleerde toename is er sprake van een toename van afwijkende eosinofielen. Ergens in hun ontwikkeling is er een controlefout ontstaan, waardoor er meer eosinofielen worden aangemaakt dan nodig zijn. Dan spreken we van het Hypereosinofiel Syndroom (HES).

Eosinofiele Leukemie (CEL)

Soms is er naast een sterke toename van eosinofielen in het bloed ook een toename van andere witte bloedcellen. Er is dan een gecombineerde woekering van meerdere cellijnen in het beenmerg gaande. Deze zijn alle het gevolg van een tijdens het leven ontstane regulatiefout in de bloed-voorlopercellen. Het beeld doet dan meer denken aan dat van een chronische leukemie.

Onderzoek gericht op eosinofilie

Met de moderne technieken is het mogelijk geworden van een aantal eosinofiele syndromen de oorzaak te ontrafelen. Als gevolg van fouten in het kernmateriaal van de voorlopercellen geeft de eosinofiel te veel en te gemakkelijk signalen door, waardoor hij ongecontroleerd gaat groeien. Mede daardoor zijn er al specifieke blokkerende medicijnen toegepast, met wisselend, maar soms spectaculair succes. Het is te verwachten dat er de komende jaren meer nieuwe medicijnen op de markt komen om patiënten met deze chronische ziekte te behandelen.

Aansluiten bij Stichting Zeldzame Bloedziekten?

Patiëntengroepen kunnen voor facilitaire ondersteuning terecht bij onze stichting!
Voor een eigen domein binnen de website, een digitaal kantoor, een e-nieuwsbrief en een gemeenschappelijke toolkit met handige formats, en meer.
Geïnteresseerd? Stuur een bericht naar [email protected]