• Stichting
    Zeldzame Bloedziekten

Steun ons

Als Stichting Zeldzame Bloedziekten (SZB) zetten wij ons graag in voor mensen met zeldzame bloedziekten en hun naasten. Ook hopen wij een bijdrage te kunnen leveren aan een grotere bekendheid over bloedziekten en over een aantal specifieke bloedziekten in het bijzonder.

Stichting Zeldzame Bloedziekten (SZB) ontvangt geen financiering van de overheid. Wel worden wij gesteund door diverse partijen. Wij willen daarom graag benadrukken dat het van groot belang is dat de Stichting Stichting Zeldzame Bloedziekten over voldoende gelden beschikt om het werk op een kwalitatief goed niveau mogelijk te maken. Wij doen daarom een beroep op u om, indien enigszins mogelijk, ons te steunen.

Er zijn diverse mogelijkheden. Kies wat het beste bij u of uw situatie past:

Aansluiten bij
Stichting Zeldzame Bloedziekten?

Patiëntengroepen kunnen voor facilitaire ondersteuning terecht bij onze stichting!
Voor een eigen domein binnen de website, een digitaal kantoor, een e-nieuwsbrief en een gemeenschappelijke toolkit met handige formats, en meer.
Geïnteresseerd? Stuur een bericht naar info@bloedziekten.nl

Lees meer