Stichting
Zeldzame Bloedziekten

Stichting Zeldzame Bloedziekten

Medisch advies

De onderstaande hematologen / behandelaars zetten zich in voor de Stichting Zeldzame Bloedziekten. Dit kan inhouden: advies met betrekking beleid, het controleren van website- en brochureteksten en/of het beantwoorden van medische vragen van patiënten.
SZB is hen hiervoor zeer erkentelijk.

 • Hyper eosinofiel Syndroom (HES)
  Dr. R. Fijnheer
  Internist-hematoloog verbonden aan het Meander Medisch Centrum in Amersfoort en het UMC Utrecht.
  Dr. P.L.A. van Daele, internist-allergoloog-immunoloog verbonden aan het Erasmus MC.
 • Trombotische trombocytopenische purpura (TTP)
  Dr. R. Fijnheer
  Internist-hematoloog verbonden aan het Meander Medisch Centrum in Amersfoort en het UMC Utrecht
  Dr. D. Evers
  Hematoloog verbonden aan het Radboudumc in Nijmegen
 • Auto-Immuun hemolytische anemie koude (AIHA)
  Dr. J.M.I. Vos
  Internist-hematoloog verbonden aan het Amsterdam UMC
  Dr. L.E.M. Oosten
  Internist-hematoloog verbonden aan het LUMC
  Dr. V. M. J. Novotný
  internist- hematoloog/transfusiespecialist, directeur medische zaken Sanquin
 • Diamond-Blackfan anemie (DBA)
  Dr. M. Bartels
  Kinderhematoloog-oncoloog verbonden aan het Wilhelmina Kinderziekenhuis Utrecht
  Dr. M (Marieke) von Lindern
  Senior onderzoeker, afdeling Hematopoiese (bloedcel vorming), Sanquin, Amsterdam, en Landsteiner laboratorium AMC/UvA, Amsterdam
 • Hereditaire sferocytose (HS)
  S.Luijnenburg
  Kinderhematoloog verbonden aan het Erasmus MC – Sophia Kinderziekenhuis
  A. Jongmans,
  Kinderverpleegkundige afdeling kinderhematologie, consulent sferocytose, Erasmus MC-Sophia.
  Dr. H. Heijboer
  Kinderarts/Hematoloog verbonden aan het Emma kinderziekenhuis Amsterdam UMC
  Dr. M.H. Suijker
  Kinderarts-hematoloog verbonden aan het Wilhelmina Kinderziekenhuis Utrecht
  Dr. R. van Wijk
  Senior docent onderzoeker, Laboratorium Klinische Chemie en Hematologie,
  verbonden aan het UMC Utrecht
 • Pyruvaatkinasedeficiëntie (PKD)
  Dr. E.J. (Ward) van Beers
  Internist-hematoloog verbonden aan de Van Creveldkliniek in het UMC Utrecht.
  Dr. R. (Richard) van Wijk
  Senior docent onderzoeker van het Laboratorium Klinische Chemie en Hematologie, verbonden aan het UMC Utrecht
 • Hereditaire xerocytose (HX)
  Dr. M. Bartels
  Kinderhematoloog-oncoloog verbonden aan het Wilhelmina Kinderziekenhuis Utrecht
  Dr. R. van Wijk
  Senior docent onderzoeker, Laboratorium Klinische Chemie en Hematologie,
  verbonden aan het UMC Utrecht
 • Congenital dyserythropoietic anemie (CDA)
  Dr. E.J. (Ward) van Beers
  Internist-hematoloog verbonden aan de Van Creveldkliniek in het UMC Utrecht.
  Dr. M. Bartels
  Kinderhematoloog-oncoloog verbonden aan het Wilhelmina Kinderziekenhuis Utrecht
  Dr. R. (Richard) van Wijk
  Senior docent onderzoeker van het Laboratorium Klinische Chemie en Hematologie, verbonden aan het UMC Utrecht
 • Hereditaire Elliptocytose (HE) en Hereditaire Pyropoikilocytose (HPP)
  Dr. Jean Louis Kerkhoffs,
  internist-hematoloog verbonden aan het HagaZiekenhuis in Den Haag.
  Dr. Cisca Hudig
  Klinisch chemicus verbonden aan het Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium van het HagaZiekenhuis / LabWest / RHMDC
 • Kindertrombose
  Dr. C.H. (Heleen) van Ommen,
  Kinderarts-hematoloog  Erasmus MC-Sophia
  A. Jongmans,
  Kinderverpleegkundige afdeling kinderhematologie, consulent sferocytose, Erasmus MC-Sophia.
 • Artsen niet verbonden aan een aandoening
  Dr. A.J.P. de Pagter
  Kinderarts/Hematoloog verbonden aan LUMC

Aansluiten bij Stichting Zeldzame Bloedziekten?

Patiëntengroepen kunnen voor facilitaire ondersteuning terecht bij onze stichting!
Voor een eigen domein binnen de website, een digitaal kantoor, een e-nieuwsbrief en een gemeenschappelijke toolkit met handige formats, en meer.
Geïnteresseerd? Stuur een bericht naar [email protected]