Stichting
Zeldzame Bloedziekten

Stichting Zeldzame Bloedziekten

Lidmaatschappen

Ieder(in)
Ieder(in) maakt zich sterk voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen en niemand wordt uitgesloten. Mensen met een beperking of chronische ziekte moeten kunnen rekenen op zorg en ondersteuning op maat. En ze moeten net als iedereen vrij kunnen kiezen hoe ze willen wonen, leren, werken, reizen en recreëren.

Eurodis
Eurordis komt op voor de belangen van zeldzame aandoeningen op Europees niveau. Eurordis is een belangrijke gesprekspartner van het Europees parlement over de daar ontwikkelde richtlijnen voor zorg voor zeldzame aandoeningen in de lidstaten.

Rare Anemias International Network (RAIN)
RAIN is een internationaal platform voor het delen en uitwisselen van kennis, informatie en beleid op het gebied van zeldzame vormen van bloedarmoede.

Lees meer over RAIN

Aansluiten bij Stichting Zeldzame Bloedziekten?

Patiëntengroepen kunnen voor facilitaire ondersteuning terecht bij onze stichting!
Voor een eigen domein binnen de website, een digitaal kantoor, een e-nieuwsbrief en een gemeenschappelijke toolkit met handige formats, en meer.
Geïnteresseerd? Stuur een bericht naar [email protected]