Trombotische trombocy­topenische purpura

De TTP Contactgroep biedt mensen met TTP, hun familieleden en zorgverleners betrouwbare informatie over TTP en beoogt zo goed mogelijk hun belangen te behartigen. De TTP Contactgroep is aangesloten bij het Platform Stichting Zeldzame Bloedziekten.

Trombotische trombocy­topenische purpura

De TTP Contactgroep biedt mensen met TTP, hun familieleden en zorgverleners betrouwbare informatie over TTP en beoogt zo goed mogelijk hun belangen te behartigen. De TTP Contactgroep is aangesloten bij het Platform Stichting Zeldzame Bloedziekten.

Trombotische trombocyto­penische purpura

Trombotische trombocytopenische purpura (TTP) is een zeldzame, ernstige bloedziekte waarbij sprake is van een tekort (penie) aan bloedplaatjes (trombocyten). Het is een stollingsziekte met twee effecten: enerzijds treden er bloedingen op door een probleem met de stolling. Anderzijds ontstaan er ook stolsels die een bloedvat kunnen verstoppen (trombose). Vandaar ook de naam Trombotische trombocytopenische purpura (purper/paarse/blauwe plekjes op de huid veroorzaakt door (punt)bloedingen). In Nederland zijn er circa 500 patiënten die ooit TTP hebben doorgemaakt. Doordat TTP een zeldzame en weinig bekende ziekte is, weten patiënten vaak pas laat de weg naar beschikbare medische informatie te vinden. We hopen dat deze website antwoorden geeft op uw vragen. Mist u een antwoord, mail ons dan gerust, dan leggen we uw vraag voor aan een in TTP gespecialiseerde arts.

Verantwoording
De medisch adviseurs van de TTP Contactgroep, dr. R. Fijnheer en dr. D. Evers, hebben bijgedragen aan de samenstelling van de informatie over TTP en de medische inhoud gecontroleerd.

Lees meer over ons privacybeleid

Praatplaat sferocytose

Deze prachtige praatplaat is, in samenwerking met SZB,  gemaakt door Anouk Poulssen uit Nederland. Haar man en 2 zoons hebben sferocytose. Met deze praatplaat wil

Door uw gegevens in te vullen ontvangt u onze periodieke nieuwsbrief vol met de nieuwste bijeenkomsten en weetjes.