Trombotische trombocy­topenische purpura

Trombotische trombocy­topenische purpura

Caplacizumab

De wetenschappelijke commissie van het European Medicines Agency (EMA): het Europees comité voor beoordeling van geneesmiddelen voor mensen (CHMP) gaf op juni 2018 een positief registratieadvies af voor: Caplacizumab (Cablivi®), in combinatie met plasma-uitwisseling en immuunsuppressie, voor de behandeling van volwassen patiënten Trombotische trombocytopenische purpura (TTP).

De Europese Commissie en ook FDA ( Amerika) heeft inmiddels een vergunning verleend voor Caplacizumab.Met caplacizumab als extra medicijn kan het aantal dagen behandeling en hospitalisatie verminderd worden en blijken de duur van de plasmaferese te verkorten, minder verergering van het ziektebeeld tijdens de behandeling en een sneller herstel te bewerkstelligen.

Dr. R .Fijnheer (internist-hematoloog Meander Medisch Centrum, Amersfoort) zegt hierover:
“Caplacizumab is een nieuw medicijn. Heel goed nieuws dat voor het zeldzame TTP er een nieuwe behandeling ontwikkeld is. TTP gaat met caplacizumab sneller beter en is er minder plasma nodig. Helaas moet prednison nog steeds in hoge dosering worden geven en is ook de plasma wisseling nodig.

De werkgroep is van mening dat calpacizumab als initiële behandeling aan de
standaardbehandeling van plasmawisseling en corticosteroïden bij alle patiënten dient te worden toegevoegd. Behandeling met caplacizumab dient altijd overlegd te worden met en getoetst te worden door de TTP werkgroep.

Vanwege onvoldoende gegevens over veiligheid wordt caplacizumab gebruik ontraden tijdens de zwangerschap en tijdens het geven van borstvoeding.

Verder informatie zie richtlijn

Animatie
Artikel Rob Fijnheer Nederlands Tijdschrift voor Hematologie

Aansluiten bij Stichting Zeldzame Bloedziekten?

Patiëntengroepen kunnen voor facilitaire ondersteuning terecht bij onze stichting!
Voor een eigen domein binnen de website, een digitaal kantoor, een e-nieuwsbrief en een gemeenschappelijke toolkit met handige formats, en meer.
Geïnteresseerd? Stuur een bericht naar [email protected]