Trombotische trombocy­topenische purpura

Trombotische trombocy­topenische purpura

Medische gevolgen

TTP en zwangerschap

TTP doorgemaakt vóór zwanger worden

Vrouwen die TTP hebben gehad en graag zwanger willen worden, moeten weten dat een zwangerschap risico’s heeft voor zowel de moeder als het ongeboren kind. De risico’s zijn aanzienlijk vooral als men TTP heeft ontwikkeld tijdens een voorgaande zwangerschap. De TTP kan terugkomen en kan leiden tot groeiachterstand en zuurstoftekort bij het ongeboren kindje. De kans dat TTP terugkomt is 50%. Meestal is dit in de eerste 2 jaar na de eerste aanval. Het is daarom aan te raden om in ieder geval 2 jaar te wachten om zwanger te worden.

Men moet goed op de hoogte zijn van de eventuele complicaties. Zeer strikte controle is uiterst noodzakelijk. Wekelijkse controle van de bloedplaatjes en een zeer regelmatige controle bij zowel de behandelend specialist als bij de gynaecoloog. Het is erg belangrijk dat alles van te voren met de specialisten wordt besproken.

De wekelijkse controle van de bloedplaatjes kan eventueel bij de huisarts. Spreek dan af dat u de uitslagen echt krijgt!

Noteer ten alle tijden het spoednummer van het ziekenhuis. Ook is belangrijk om voor de zwangerschap ADAMTS13 te meten. Indien dit laag blijft na een aanval, zijn de risico’s toch wat groter op een nieuwe aanval.

TTP tijdens zwangerschap

TTP tijdens de zwangerschap openbaart zich meestal als de zwangerschap al ver gevorderd is, vaak tussen de 3 en 6 maanden. TTP kan ook later in de zwangerschap optreden of zelfs ná de geboorte en kan leiden tot hoge bloeddruk. Hoerdoor is TTP soms moeilijk te onderscheiden van eclampsie / HELLP-syndroom (= zwangerschapsvergiftiging).

Zodra de bloedplaatjes dalen dient direct gestart te worden met plasmaferese (plasmawisseling). Met plasmaferese probeert men de waarde van de bloedplaatjes weer omhoog te krijgen. Mocht men hier niet goed op reageren dan zal besloten worden om het kind geboren te laten worden via een keizersnede.

Valkuil

het HELLP-syndroom en TTP tijdens de zwangerschap lijken erg op elkaar. Daarom is het belangrijk dat er tegenwoordig een sneltest is voor de bepaling van het ADAMTS13 eiwit zodat men snel kan vaststellen of het om TTP of het HELLP-syndroom gaat.

Aansluiten bij Stichting Zeldzame Bloedziekten?

Patiëntengroepen kunnen voor facilitaire ondersteuning terecht bij onze stichting!
Voor een eigen domein binnen de website, een digitaal kantoor, een e-nieuwsbrief en een gemeenschappelijke toolkit met handige formats, en meer.
Geïnteresseerd? Stuur een bericht naar [email protected]