Trombotische trombocy­topenische purpura

Trombotische trombocy­topenische purpura

Publicaties

Huisartsenbrochure TTP

Normaal gesproken hebben huisartsen een begeleidende en in veel gevallen een coördinerende rol bij chronisch zieken. Maar omdat Trombotische Trombocytopenische Purpura zeldzaam is, weet de huisarts in het algemeen weinig over dit ziektebeeld. In het informatiepakket staat beknopt beschreven wat de huisarts over de symptomen en de behandeling van uw aandoening moet weten.

Het pakket bestaat uit een brochure en een begeleidende brief. De brochure en begeleidende brief zijn bedoeld voor de situatie dat de diagnose kort geleden is gesteld. U kunt deze informatie overhandigen aan de praktijkassistente van uw huisarts en tegelijkertijd een afspraak met uw huisarts maken (voor ongeveer een week daarna) om de informatie te bespreken.

Ga naar:


*De huisartsenbrochure is ontwikkeld in het kader van het project ‘De patiënt als informatiedrager’ (de patiënt neemt deze informatie mee naar de huisarts). Dit moet ertoe leiden dat de huisarts op basis van deze informatie samen met de patiënt een traject uit kan stippelen voor behandeling en begeleiding. De Contactgroep TTP verzorgt de verspreiding van brochures en bijbehorende brieven onder patiënten.

 


 

Reisbrief TTP Nederlands – Engels

Ons aller Lia heeft een brief in het Engels gemaakt met de uitleg over wat TTP is voor een ieder die op vakantie gaat naar het buitenland. Enorm bedankt voor je hulp weer Lia! Dokter Fijnheer heeft deze nagekeken en waar nodig aangepast en heeft onderstaande Nederlands-Engels reisbrief als resultaat.

Ga naar het Reisdocument TTP >>

Op de Engelstalige website ‘Understanding TTP’ staan ook een aantal reistips.
Ga naar ‘Travelling with TTP’

Aansluiten bij Stichting Zeldzame Bloedziekten?

Patiëntengroepen kunnen voor facilitaire ondersteuning terecht bij onze stichting!
Voor een eigen domein binnen de website, een digitaal kantoor, een e-nieuwsbrief en een gemeenschappelijke toolkit met handige formats, en meer.
Geïnteresseerd? Stuur een bericht naar [email protected]