Professionals

Professionals

Protocollen / richtlijnen

Voor behandelprotocollen en richtlijnen kunt terecht bij de Nederlandse Vereniging voor Hematologie en bij Stichting Kinderoncologie Nederland (Skion).

Richtlijnen binnen het medisch domein zijn van oudsher een belangrijk kwaliteitsinstrument voor het professioneel handelen van artsen ter verbetering van de kwaliteit van zorg. De medische richtlijn heeft vandaag de dag ook een duidelijke maatschappelijke functie. De richtlijnen hebben een veel breder profiel gekregen.

Om de richtlijnenwerkgroepen vertrouwd te maken met de modulaire opzet van de richtlijnen database, is het online platform Hematline ontwikkeld. In het artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Hematologie (maart 2017) kunt u daar alles over lezen.

Aansluiten bij Stichting Zeldzame Bloedziekten?

Patiëntengroepen kunnen voor facilitaire ondersteuning terecht bij onze stichting!
Voor een eigen domein binnen de website, een digitaal kantoor, een e-nieuwsbrief en een gemeenschappelijke toolkit met handige formats, en meer.
Geïnteresseerd? Stuur een bericht naar [email protected]