Professionals

Professionals

Protocollen / richtlijnen

Voor behandelprotocollen en richtlijnen kunt terecht bij de Nederlandse Vereniging voor Hematologie en bij Stichting Kinderoncologie Nederland (Skion).

Richtlijnen binnen het medisch domein zijn van oudsher een belangrijk kwaliteitsinstrument voor het professioneel handelen van artsen ter verbetering van de kwaliteit van zorg. De medische richtlijn heeft vandaag de dag ook een duidelijke maatschappelijke functie. De richtlijnen hebben een veel breder profiel gekregen.

Vaccinatie bij hematologische aandoeningen
In maart 2023 is de multidisciplinaire LCI-handleiding ‘Vaccinatie bij hematologische aandoeningen’ verschenen. Deze handleiding geeft adviezen over optimale vaccintoediening bij de verschillende hematologische ziekten en bijbehorende behandelingen, en bij primaire immuundeficiënties. Lees meer in een artikel van het Nederlands Tijdschrift van Hematologie (NTvH)

Richtlijnenwerkgroepen
Om de richtlijnenwerkgroepen vertrouwd te maken met de modulaire opzet van de richtlijnen database, is het online platform Hematline ontwikkeld. In het artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Hematologie (maart 2017) kunt u daar alles over lezen.

Aansluiten bij Stichting Zeldzame Bloedziekten?

Patiëntengroepen kunnen voor facilitaire ondersteuning terecht bij onze stichting!
Voor een eigen domein binnen de website, een digitaal kantoor, een e-nieuwsbrief en een gemeenschappelijke toolkit met handige formats, en meer.
Geïnteresseerd? Stuur een bericht naar [email protected]