Stichting
Zeldzame Bloedziekten

Stichting
Zeldzame Bloedziekten

Aan alle patiënten met een zeldzame bloedziekte

Maatregelen om verspreiding coronavirus te beperken/vertragen.

Na overleg met onze medische adviesraad wil SZB erop wijzen dat jullie vanwege jullie zeldzame bloedziekte waarschijnlijk tot de risicogroep behoren voor wat betreft het gevaarlijke coronavirus. Wij roepen jullie dan ook op aan absolute sociale onthouding te doen zolang de beperkende maatregelen van de overheid gelden. Dat houdt het volgende in:

  • beperk je contacten tot de allernoodzakelijkste;
  • ontvang zo min mogelijk bezoek en ga zelf bij niemand op bezoek;
  • verlaat alleen je huis als dat echt moet, bijvoorbeeld voor een noodzakelijke medische behandeling als een bloedtransfusie;
  • reis bij voorkeur niet met het openbaar vervoer:
  • volg de aanwijzingen en adviezen in de berichtgeving van de overheid op.

Help zo jezelf en anderen te beschermen.

Neem voor vragen over jullie specifieke situatie contact op met jullie behandelende arts.

Met vriendelijke groet,
Paul Peereboom
Voorzitter Stichting Zeldzame Bloedziekten

Zie ook deze richtlijnen

Aansluiten bij Stichting Zeldzame Bloedziekten?

Patiëntengroepen kunnen voor facilitaire ondersteuning terecht bij onze stichting!
Voor een eigen domein binnen de website, een digitaal kantoor, een e-nieuwsbrief en een gemeenschappelijke toolkit met handige formats, en meer.
Geïnteresseerd? Stuur een bericht naar [email protected]