Stichting
Zeldzame Bloedziekten

Stichting
Zeldzame Bloedziekten

SZB lid van RAIN

Het verheugt ons te kunnen melden dat de Stichting Zeldzame Bloedziekten lid is geworden van het Rare Anaemias International Network, een internationaal platform voor het delen en uitwisselen van kennis, informatie en beleid op het gebied van zeldzame vormen van bloedarmoede.

Kijk voor meer informatie over RAIN 

Aansluiten bij Stichting Zeldzame Bloedziekten?

Patiëntengroepen kunnen voor facilitaire ondersteuning terecht bij onze stichting!
Voor een eigen domein binnen de website, een digitaal kantoor, een e-nieuwsbrief en een gemeenschappelijke toolkit met handige formats, en meer.
Geïnteresseerd? Stuur een bericht naar [email protected]