Stichting
Zeldzame Bloedziekten

Stichting
Zeldzame Bloedziekten

Stamceldonor voor zijn broer

“Twee maanden later moest Kenrick zich opnieuw melden in het Radboud. Door middel van een tweede punctie wilden ze kijken of zijn bloed was verbeterd. Maar ondanks alle bloedtransfusies was dat niet het geval. Voorzichtig kwam toch weer de term aplastische anemie op tafel, vergezeld van een zeldzame vorm hiervan: Paroxysmale nachtelijke hemoglobinurie (PNH)

“Zes weken later vertelden de artsen dat de medicatie niet deed waar ze op hadden gehoopt en dat zij besloten over te gaan op plan B: stamceltransplantatie. Een risicovolle onderneming want A: we moeten een juiste donor vinden en B: als Kenrick de nieuwe stamcellen zou afsto- ten, zou hij het niet overleven.
En wat waren we blij toen bleek dat Ricardo’s cellen matchten met die van Kenrick.

Lees het volledige verhaal in de tijdschrift Margriet van december 2017

meer over AA en PNH

Aansluiten bij Stichting Zeldzame Bloedziekten?

Patiëntengroepen kunnen voor facilitaire ondersteuning terecht bij onze stichting!
Voor een eigen domein binnen de website, een digitaal kantoor, een e-nieuwsbrief en een gemeenschappelijke toolkit met handige formats, en meer.
Geïnteresseerd? Stuur een bericht naar [email protected]