Stichting
Zeldzame Bloedziekten

Stichting
Zeldzame Bloedziekten

Studie late effecten stamceltransplantatie

Sommige mensen die een autologe – of allogene stamceltransplantatie hebben ondergaan vanwege een bloedziekte hebben problemen met hun denkvermogen. In een onderzoek genaamd de “Maastricht Observationele studie naar late effecten van een Stamceltransplantatie” (MOSA) hebben ze gekeken hoe vaak dit voorkomt bij patiënten die minstens twee jaar geleden zo’n transplantatie hebben gehad. Ze hebben de resultaten vergeleken met een groep mensen uit de gewone bevolking.

Uit de publicatie kunnen wij afleiden dat de oorzaak van cognitieve problemen bij patiënten die een stamceltransplantatie hebben ondergaan complex is en niet volledig begrepen wordt. Er zijn verschillende factoren die mogelijk bijdragen aan deze problemen o.a intensieve chemotherapie, psychosociale factoren, studiebeperkingen ect.
 
De studie werd alleen uitgevoerd in één specifiek ziekenhuis (Maastricht Universitair Medisch Centrum) en had slechts een beperkt aantal deelnemers, en deze mensen hadden verschillende soorten aandoeningen waarvoor ze de stamceltransplantatie hadden gekregen.

Artikel Nederlands Tijdschrift van Hematologie (NTvH)

Alleen voor informatieve doeleinden. Vragen? Raadpleeg een arts voor advies. Bron: Nederlands Tijdschrift van Hematologie (NTvH)

Aansluiten bij Stichting Zeldzame Bloedziekten?

Patiëntengroepen kunnen voor facilitaire ondersteuning terecht bij onze stichting!
Voor een eigen domein binnen de website, een digitaal kantoor, een e-nieuwsbrief en een gemeenschappelijke toolkit met handige formats, en meer.
Geïnteresseerd? Stuur een bericht naar [email protected]