Dossiers

Dossiers

Molly, de app-verpleegkundige

Minder in ziekenhuis door Molly

Maastricht UMC+ wil het aantal ziekenhuisopnames vanwege hartfalen met zeker een kwart terugdringen met een applicatie. Vijf vragen aan professor dokter Hans-Peter Brunner La Rocca.

Wat houdt hartfalen exact in?

„Bij hartfalen vermindert de pompfunctie van het hart. Bloed wordt slechter rondgepompt en dat leidt tot diverse klachten. Mensen houden gemakkelijker vocht vast, zijn sneller vermoeid. Hartfalen wordt vaak veroorzaakt door een hartinfarct, hoge bloeddruk of aandoeningen aan de hartspier. Patiënten die in plaats van een hartfalenverpleegkundige met een computerprogramma te maken krijgen.

Is dat handig aangezien niet iedereen even goed met smartphone of tablet overweg kan?

“Dat is geen probleem. We hebben het programma namelijk zeer laagdrempelig gemaakt. De gebruiker krijgt te maken met Molly, een animatie-verpleegkundige met wie de patiënt een gesprek kan voeren. Dat gebeurt aan de hand van teksten met meerkeuzevragen of verbaal. De software op de achtergrond is zo geraffineerd dat deze exact weet wat ze moet doen met alle antwoorden en reacties die ze krijgt. Molly spreekt ook niet ingewikkeld, maar helpt de patiënt eenvoudig bij het controleren van het dagelijks gewicht en bloeddruk, kan medische uitleg geven en geeft ook afgemeten persoonlijk advies. Gaat het niet de goede kant op wordt de patiënt geadviseerd naar het ziekenhuis te gaan. Tegelijkertijd kunnen wij in het ziekenhuis altijd alles in de gaten blijven houden en komt er bij ons ook een alarm binnen als symptomen en klachten te zeer verergeren.”

Vervangt Molly de verpleegkundige in het ziekenhuis volledig?

“Absoluut niet. Het gevoel aan het lot overgelaten te worden is niet nodig. Wij krijgen alle gegevens van Molly ook in het ziekenhuis binnen en kunnen daar ook op reageren mocht dat nodig zijn. Bovendien, reguliere poli-afspraken zullen nodig blijven met deze aandoening. Echter, de app zorgt er ook voor dat mensen ze minder vaak het ziekenhuis gaan bezoeken. Ze krijgen meer kennis over hun aandoening en wat ze kunnen doen om klachten en symptomen terug te dringen zodat ze een betere kwaliteit van leven hebben.”

Wat levert dat het ziekenhuis op?

“Een lastenverlichting voor de hartfalenverpleegkundige en op termijn minder ziekenhuisopnames. we nu per jaar 500 tot 600 patiënten met hartfalen op. Als we de app verder gaan verspreiden onder patiënten, wat we volgend jaar hopen te kunnen doen, hopen we dat het aantal opnames met 25 tot 30 procent kan worden teruggedrongen. Dat leidt ook tot een grote kostendaling. Chronisch hartfalen slokt in West-Europa op dit moment 1 à 2 procent van de zorgkosten op. Dat is erg veel.”

Hoe zijn de resultaten tot nu toe met de onderzoeksgroep van dertig patiënten?

“Ik kan er nog niet veel over zeggen, want het onderzoek is nog gaande, maar de eerste bevindingen zijn al positief. We verwachten dat onze patiënten zich nog meer op hun gemak zullen voelen door een op maat gesneden benadering. Daarnaast hopen we dat het ons een nog beter inzicht geeft in hoe mensen in het dagelijks leven omgaan met hartfalen en wat het effect van onze behandeling is.”Bron: De Limburger 22 oktober 2016

Aansluiten bij Stichting Zeldzame Bloedziekten?

Patiëntengroepen kunnen voor facilitaire ondersteuning terecht bij onze stichting!
Voor een eigen domein binnen de website, een digitaal kantoor, een e-nieuwsbrief en een gemeenschappelijke toolkit met handige formats, en meer.
Geïnteresseerd? Stuur een bericht naar [email protected]