Stichting
Zeldzame Bloedziekten

Stichting
Zeldzame Bloedziekten

Bart Biemond over de behandeling van sikkelcelziekte

In deze video vertelt prof. dr. Bart Biemond, hematoloog in het Amsterdam UMC en lid van meerdere medische adviesraden van patiëntenorganisaties, zoals die van Oscar Nederland en SZB, over de huidige stand van zaken over de behandeling van patiënten met sikkelcelziekte (SCZ) en de ontwikkelingen daarin.

In het laatste fragment – vanaf 5 minuten en 45 seconden – vertelt hij over “haplo-identieke donorstamceltransplantaties (donor-SCT)”, een nieuwe SCT-techniek, waarvoor ook patiënten met een andere bloedziekte in aanmerking kunnen komen. Deze techniek wordt ontwikkeld voor patiënten voor wie geen broer of zus of andere geschikte donor beschikbaar is.
Zie ook de duidelijke uitleg door Sanquin van deze techniek.

Bron Nederlands Tijdschrift voor Hematologie DHC april 2019

Aansluiten bij Stichting Zeldzame Bloedziekten?

Patiëntengroepen kunnen voor facilitaire ondersteuning terecht bij onze stichting!
Voor een eigen domein binnen de website, een digitaal kantoor, een e-nieuwsbrief en een gemeenschappelijke toolkit met handige formats, en meer.
Geïnteresseerd? Stuur een bericht naar [email protected]