• Dossiers

Organisaties

Sanquin bloedvoorziening
Sanquin verzorgt op non-profit basis de bloedvoorziening en bevordert transfusiegeneeskunde zodanig dat wordt voldaan aan de hoogste eisen van kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid.

De Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NVvH)
Opgericht in 1950, is de nationale organisatie van bloeddeskundigen, ongeveer 440 artsen en biomedische wetenschappers, die werkzaam zijn op gebied van patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs betreffende ziekten van het bloed en de bloedvormende weefsels.

Stichting Hemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland (Hovon)

Op deze site vindt je informatie en documenten over en van de Stichting Haemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland.

Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP)
Hieronder vindt u alle patiëntenorganisaties voor zeldzame aandoeningen.

De Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION) is opgericht in 2002 als samenwerkingsverband van de afdelingen kinderoncologie van de academische ziekenhuizen.

Patiëntenfederatie Nederland (vm. NPCF)
De missie van de Patiëntenfederatie Nederland luidt als volgt: 'Realiseren van vraaggestuurde zorg voor patiënten en consumentenvanuit het patiëntenperspectief, uitgaande van solidariteit, keuzevrijheid en behoud van persoonlijke autonomie'.

Hematologieklapper
De digitale versie van de opvolger van de Leidse Hematologieklapper.

Hemoglobinopathieën Laboratorium
Voor onderzoek en diagnostiek van Hemoglobinopathieën.

RadiorgRadiorg
Radiorg is de Belgische koepelvereniging voor mensen met een zeldzame ziekte. Wij overkoepelen alle verenigingen van patiënten met zeldzame ziekten, en staan iedereen bij met raad en daad.Aansluiten bij
Stichting Zeldzame Bloedziekten?

Patiëntengroepen kunnen voor facilitaire ondersteuning terecht bij onze stichting!
Voor een eigen domein binnen de website, een digitaal kantoor, een e-nieuwsbrief en een gemeenschappelijke toolkit met handige formats, en meer.
Geïnteresseerd? Stuur een bericht naar info@bloedziekten.nl

Lees meer