Elliptocytose en Pyropoikilocytose

Elliptocytose en Pyropoikilocytose

Behandeling

Er bestaat geen genezende behandeling voor elliptocytose / pyropoikilocytose.
Patiënten met elliptocytose hebben vrijwel nooit klachten. Hun aanmaak van erytrocyten is vaak wel verhoogd, omdat de afbraak gecompenseerd moet worden, om een normaal Hb te houden. Er is als het ware een verhoogde turnover. Bij die verhoogde aanmaak is meer foliumzuur nodig dan normaal. Het innemen van extra foliumzuur is dan nodig om een eventuele bloedarmoede te voorkomen.

Patiënten met Pyropoikilocytose kunnen meer problemen hebben. Extra foliumzuur is hier zeker noodzakelijk.
Er kan ondanks een goede behandeling toch een bloedarmoede ontstaan. Om dit op te heffen kan een bloedtransfusie nodig zijn.
Soms is de milt van deze patiënten vergroot. De vergroting milt ontstaat door ophoping van slechte rode bloedcellen in de milt. Er kunnen hier door problemen ontstaan. Als deze problemen te groot zijn, moet de milt verwijderd worden (spelenectomie).

Aansluiten bij Stichting Zeldzame Bloedziekten?

Patiëntengroepen kunnen voor facilitaire ondersteuning terecht bij onze stichting!
Voor een eigen domein binnen de website, een digitaal kantoor, een e-nieuwsbrief en een gemeenschappelijke toolkit met handige formats, en meer.
Geïnteresseerd? Stuur een bericht naar [email protected]