Elliptocytose en Pyropoikilocytose

Elliptocytose en Pyropoikilocytose

Symptomen

Patiënten met HE hebben vrijwel nooit klachten. Hun aanmaak van erytrocyten is vaak wel verhoogd, omdat de afbraak gecompenseerd moet worden, om een normaal Hb te houden. Er is als het ware een verhoogde turnover.
Patiënten met HPP kunnen meer problemen hebben. Extra foiliumzuur is hier zeker noodzakelijk. Er kan ondanks een goede behandeling toch een bloedarmoede ontstaan. Om dit op te heffen kan een bloedtransfusie nodig zijn. Ook een miltverwijdering (splenectomie) na de leeftijd van 5 jaar, kan soms vereist zijn.

De bekende symptomen van bloedarmoede zijn:

  • een moe en zwak gevoel
  • snel kortademig worden bij inspanning
  • duizeligheid
  • het gevoel flauw te vallen
  • hartkloppingen, hartruis
  • zweten
  • hoofdpijn
  • oorsuizen
  • bleekheid (bij ernstige bloedarmoede)

Aansluiten bij Stichting Zeldzame Bloedziekten?

Patiëntengroepen kunnen voor facilitaire ondersteuning terecht bij onze stichting!
Voor een eigen domein binnen de website, een digitaal kantoor, een e-nieuwsbrief en een gemeenschappelijke toolkit met handige formats, en meer.
Geïnteresseerd? Stuur een bericht naar [email protected]