Elliptocytose en Pyropoikilocytose

Elliptocytose en Pyropoikilocytose

Waar terecht?

Heb je klachten dan ga je doorgaans naar de huisarts. Als de huisarts hier aanleiding voor ziet zal hij of zij standaard bloedonderzoek laten doen. Wijken bepaalde bloedwaarden te veel af, dan wordt een kind doorverwezen naar een kinderarts of kinderarts-hematoloog en een volwassen persoon naar de internist / hematoloog. Dit kan in een algemeen ziekenhuis zijn of een universitair medisch centrum.

De huisarts, internist of kinderarts kan u verwijzen naar een specialist ( hematoloog of kinderhematoloog in het Haga ziekenhuis of de Van Creveldkliniek van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU), waar zij veel expertise over deze aandoening hebben.
.
Dit is van belang indien er veel klachten zijn, wanneer er ernstige tekenen zijn van bloedafbraak (hemolyse), waardoor het Hb gehalte laag is en/ of indien u bloedtransfusies nodig heeft. Gezien het feit, dat de diagnose elliptocytose met algemeen hematologisch onderzoek moeilijk is te stellen, verdient de aanbeveling om gebruik te maken van een laboratorium met ervaring in het meten van de vervormbaarheid van erytrocyten met behulp van een ektacytometer.
Het klinisch chemisch en hematologisch laboratorium van het HagaZiekenhuis / LabWest / RHMDC en het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) het heeft hierin een bijzondere expertise.

Aansluiten bij Stichting Zeldzame Bloedziekten?

Patiëntengroepen kunnen voor facilitaire ondersteuning terecht bij onze stichting!
Voor een eigen domein binnen de website, een digitaal kantoor, een e-nieuwsbrief en een gemeenschappelijke toolkit met handige formats, en meer.
Geïnteresseerd? Stuur een bericht naar [email protected]