Kindertrombose

Diverse links

De DBA Contactgroep biedt mensen met DBA, familieleden en zorgverleners betrouwbare informatie over DBA en beoogt zo goed mogelijk hun belangen te behartigen.  De DBA Contactgroep is aangesloten bij het Platform Stichting Zeldzame Bloedziekten.

Kindertrombose

Diverse links

Cyberpoli
De Cyberpoli is een internetkliniek en ontmoetingsplaats voor jongeren van 13 tot 26 jaar met een chronische aandoening. Je kun je hier duidelijke uitleg , animaties, filmpjes en interviews met patiënten, ouders en deskundigen over trombose vinden. Ook kun je op de trombose-poli vragen stellen aan één van de deskundigen.

Kindertrombose.nl
Deze website is opgericht door de werkgroep Pediatrische Trombose en Stroke, een werkgroep van de sectie Kinderhematologie van de Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde. Hier vindt je de richtlijnen over de diagnostiek en behandeling van trombose bij kinderen, informatie voor patiënten en een overzicht van lopende (inter)nationale studies.

Trombosestichting
zet zich in om tromboseleed te verminderen en streeft ernaar dat niemand zijn leven kwijtraakt door trombose.

 

Aansluiten bij Stichting Zeldzame Bloedziekten?

Patiëntengroepen kunnen voor facilitaire ondersteuning terecht bij onze stichting!
Voor een eigen domein binnen de website, een digitaal kantoor, een e-nieuwsbrief en een gemeenschappelijke toolkit met handige formats, en meer.
Geïnteresseerd? Stuur een bericht naar [email protected]