Kindertrombose

Waar terecht?

De DBA Contactgroep biedt mensen met DBA, familieleden en zorgverleners betrouwbare informatie over DBA en beoogt zo goed mogelijk hun belangen te behartigen.  De DBA Contactgroep is aangesloten bij het Platform Stichting Zeldzame Bloedziekten.

Kindertrombose

Waar terecht?

Heb je klachten van trombose dan ga je doorgaans naar de huisarts. Als de huisarts hier aanleiding voor ziet zal zij of hij je doorverwijzen naar een kinderarts of kinderarts-hematoloog in een algemeen ziekenhuis of universitair medisch centrum.

Indien er veel of ernstige klachten zijn, zoals een lage bloeddruk bij een longembolie of epilepsie bij sinustrombose, zal de huisarts, of kinderarts u verwijzen naar een intensivist, kinderhematoloog of kinderneuroloog in een universitair medisch centrum. In ieder universitair medisch centrum is er ruime expertise in de diagnostiek en behandeling van trombose bij kinderen.

Landelijke werkgroep

Er is een landelijke werkgroep met kinderhematologen uit alle universitaire medische centra. De werkgroep is verantwoordelijk voor de landelijke richtlijnen voor diagnostiek en behandeling van veneuze trombose bij kinderen. 

Aansluiten bij Stichting Zeldzame Bloedziekten?

Patiëntengroepen kunnen voor facilitaire ondersteuning terecht bij onze stichting!
Voor een eigen domein binnen de website, een digitaal kantoor, een e-nieuwsbrief en een gemeenschappelijke toolkit met handige formats, en meer.
Geïnteresseerd? Stuur een bericht naar [email protected]