Kindertrombose

Wereld Trombose Dag 2022

De DBA Contactgroep biedt mensen met DBA, familieleden en zorgverleners betrouwbare informatie over DBA en beoogt zo goed mogelijk hun belangen te behartigen.  De DBA Contactgroep is aangesloten bij het Platform Stichting Zeldzame Bloedziekten.

Kindertrombose

Wereld Trombose Dag 2022

De Wereld Trombose Dag 2022

Voor jong en oud
De wereld trombose dag 2022 vond plaats in Rotterdam in de Machinist. Dit was voor jong en oud. Het programma begon ‘s ochtends waarin uitgelegd werd hoe de dag zou verlopen. Er zouden 3 verschillende verhalen verteld worden door een patiënt samen met een gespecialiseerde arts over: 

  • sinus trombose 
  • longembolie
  • trombosebeen


Middagdeel
In de middag was het tijd voor een gezamenlijke lunch en was er de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan. 

De middag was verdeeld in 2 activiteiten, zo werden we verdeeld in groepen van 3 om zo onze ervaringen te kunnen delen. Hierin werd opgemerkt dat dit ook heel fijn was voor de ouders die elkaar begrepen. Het was zo voor patiënten ook al een mooi begin van het vinden van lotgenoten.

Wat ons brengt bij het tweede gedeelte van de middag. We hebben gezamenlijk gebrainstormd en gekeken naar wat mogelijk was om trombose onder de jongeren meer onder de aandacht te krijgen. Charlotte en Vayanne hebben elkaar deze dag ontmoet en zijn een samenwerking aangegaan.  

Er zijn deze dag een hele hoop mooie ervaringen gedeeld. 

Aansluiten bij Stichting Zeldzame Bloedziekten?

Patiëntengroepen kunnen voor facilitaire ondersteuning terecht bij onze stichting!
Voor een eigen domein binnen de website, een digitaal kantoor, een e-nieuwsbrief en een gemeenschappelijke toolkit met handige formats, en meer.
Geïnteresseerd? Stuur een bericht naar [email protected]