Kindertrombose

Oorzaken

De DBA Contactgroep biedt mensen met DBA, familieleden en zorgverleners betrouwbare informatie over DBA en beoogt zo goed mogelijk hun belangen te behartigen.  De DBA Contactgroep is aangesloten bij het Platform Stichting Zeldzame Bloedziekten.

Kindertrombose

Oorzaken

Bij baby’s en kinderen ontstaat trombose nooit van zelf. Meestal zijn er meerdere oorzaken die trombose veroorzaken.

Al in 1863 ontdekte dr. Virchow dat trombose kan ontstaan door:

  1. beschadiging van de bloedvatwand;
  2.  verandering van de bloedstroom;
  3.  verandering van de samenstelling van het bloed

Te vroeg geboren of ernstig zieke baby’s en kinderen die in een ziekenhuis liggen, zijn extra gevoelig voor het krijgen van trombose. Bij hen ontstaat een trombose vaak door een lange (infuus)lijn.

Andere risicofactoren die bijdragen aan het ontstaan van trombose zijn: 

  • langdurig stilliggen of stilzitten, bijvoorbeeld tijdens een operatie of na een ernstig ongeluk of tijdens een lange auto- of vliegreis;
  • een ernstige ziekte zoals nierziekte, hartziekte, auto-immuunziekte, darmziekte, sikkelcelziekte, een ernstige ontsteking of kanker;
  • bepaalde medicijnen zoals asparaginase;
  • Oestrogenen bij jonge vrouwen, bijvoorbeeld door het gebruik van de anticonceptie pil en tijdens de zwangerschap;
  • overgewicht;
  • roken;
  • een erfelijke stollingsafwijking, waardoor de kans op trombose verhoogd is (trombofilie).

Er zijn verschillende erfelijke stollingsafwijkingen bekend: Factor V Leiden mutatie, Factor II mutatie, antitrombine deficiëntie, proteïne C deficiëntie, en proteïne S deficiëntie. Bij mensen met een erfelijke stollingsafwijking kan de eerste trombose op de tienerleeftijd ontstaan. Bij 70% van de tieners speelt er nog een tweede risicofactor, bijvoorbeeld pilgebruik.

Aansluiten bij Stichting Zeldzame Bloedziekten?

Patiëntengroepen kunnen voor facilitaire ondersteuning terecht bij onze stichting!
Voor een eigen domein binnen de website, een digitaal kantoor, een e-nieuwsbrief en een gemeenschappelijke toolkit met handige formats, en meer.
Geïnteresseerd? Stuur een bericht naar [email protected]