Kindertrombose

In de media

De DBA Contactgroep biedt mensen met DBA, familieleden en zorgverleners betrouwbare informatie over DBA en beoogt zo goed mogelijk hun belangen te behartigen.  De DBA Contactgroep is aangesloten bij het Platform Stichting Zeldzame Bloedziekten.

Kindertrombose

In de media

 

Wereld Trombose Dag
Trombosestichting was mede-organisator van Wereld Trombose Dag (WTD) 2023. In dit artikel blikt de Trombosestichting terug op deze informatieve en waardevolle dag.

Herkennen is cruciaal
Heleen van Ommen (kinderhematoloog) en Anke Jongmans (researchverpleegkundige) krijgen, als zorgverleners in het Erasmus MC, krijgen tijdens hun werk, vaker te maken met trombose bij jongeren. Lees hier over hun initiatief van het organiseren van een bijeenkomst voor jongeren op Wereld Trombose Dag 2022.

 

Aansluiten bij Stichting Zeldzame Bloedziekten?

Patiëntengroepen kunnen voor facilitaire ondersteuning terecht bij onze stichting!
Voor een eigen domein binnen de website, een digitaal kantoor, een e-nieuwsbrief en een gemeenschappelijke toolkit met handige formats, en meer.
Geïnteresseerd? Stuur een bericht naar [email protected]