Kindertrombose

Ontwikkelingen

De DBA Contactgroep biedt mensen met DBA, familieleden en zorgverleners betrouwbare informatie over DBA en beoogt zo goed mogelijk hun belangen te behartigen.  De DBA Contactgroep is aangesloten bij het Platform Stichting Zeldzame Bloedziekten.

Kindertrombose

Ontwikkelingen

Zowel in Nederland als in de rest van de wereld wordt onderzoek gedaan naar trombose bij kinderen. Het doel van deze onderzoeken is om het leven van kinderen met trombose te verbeteren. Meestal worden deze onderzoeken met meerdere ziekenhuizen gedaan, omdat trombose nu eenmaal niet vaak voorkomt bij kinderen.

Voor onderzoeken in Nederland verwijzen wij u naar de landelijke werkgroep.

Aansluiten bij Stichting Zeldzame Bloedziekten?

Patiëntengroepen kunnen voor facilitaire ondersteuning terecht bij onze stichting!
Voor een eigen domein binnen de website, een digitaal kantoor, een e-nieuwsbrief en een gemeenschappelijke toolkit met handige formats, en meer.
Geïnteresseerd? Stuur een bericht naar [email protected]