Auto-immuun hemolytische anemie

Auto-immuun hemolytische anemie

Forward studie

In het Amsterdam UMC, locatie AMC is de Forward studie van start gegaan.

Het doel van deze internationale studie is te onderzoeken of het medicijn Fostamatinib effectief is bij warme AIHA. Er zijn uit een eerder onderzoek met een kleine groep patiënten al aanwijzingen dat het effectief is. Bij een vergelijkbare ziekte, ITP, is het middel effectief gebleken en is het in Amerika inmiddels op de markt.

Fostamatinib is een medicijn in pilvorm. Het is een remmer van Spleen Tyrosine Kinase (SYK), een belangrijk mechanisme in het activeren van de afweercellen in de lever en de milt. Deze afweercellen spelen ook een rol bij het afbreken van rode bloedcellen bij AIHA.

Deze studie is bedoeld voor patiënten met warme AIHA die onvoldoende effect hebben gehad van tenminste 1 eerdere behandeling. Om aan de studie mee te kunnen doen is er verder nog een hele lijst criteria, maar het belangrijkst is dat het hemoglobine gehalte (Hb) minder dan 5,6 mmol/L moet zijn, of minder dan 6,2 mmol/L met daarnaast klachten van de bloedarmoede (bijvoorbeeld vermoeidheid, zwakte of kortademigheid).

In dit onderzoek wordt het eerste half jaar gerandomiseerd (geloot) tussen fostamatinib behandeling en placebo (een nepmedicijn). Na het half jaar kunnen deelnemers van de Forward studie desgewenst meedoen aan een vervolgonderzoek waarbij iedereen fostamatinib krijgt.

Het Amsterdam UMC, locatie AMC is het enige Nederlandse ziekenhuis dat aan dit onderzoek meedoet. Behandelend artsen kunnen voor verwijzing of meer informatie contact opnemen met: [email protected]
Dr. Josephine M.I. Vos is als lokale onderzoeker verbonden aan het project.

Aansluiten bij Stichting Zeldzame Bloedziekten?

Patiëntengroepen kunnen voor facilitaire ondersteuning terecht bij onze stichting!
Voor een eigen domein binnen de website, een digitaal kantoor, een e-nieuwsbrief en een gemeenschappelijke toolkit met handige formats, en meer.
Geïnteresseerd? Stuur een bericht naar [email protected]