Auto-immuun hemolytische anemie

Auto-immuun hemolytische anemie

Ontwikkelingen

Twee studies geopend voor volwassen AIHA patiënten

In het Amsterdam UMC zijn weer twee studies geopend voor volwassen AIHA patiënten.
Er is een studie voor patiënten met koude antistoffen (Sobi studie) en een studie voor patiënten met warme antistoffen (Momenta studie).

De Momenta studie is of wordt naast het Amsterdam UMC ook geopend in Universitair Medisch Centrum Groningen, Maastricht Universitair Medisch Centrum, Hagaziekenhuis Den Haag – Leyweg. De Sobi studie is alleen geopend in het Amsterdam UMC.

Voor meer informatie over deelname aan de studies in het Amsterdam UMC kunt u contact opnemen met Trialbureau Hematologie AMC via [email protected] o.v.v. naam van de studie/ t.a.v. dr J.M.I. Vos

Momenta studie
Sobi studie

 

PDY16370 en LTS1663 studies

In het Amsterdam UMC, locatie AMC zijn de PDY16370 en LTS1663 studies van start gegaan.

Het doel van deze internationale studies is te onderzoeken of het medicijn BIVV020 effectief is bij koude AIHA/koude agglutinine ziekte. Het middel is de opvolger van sutimlimab, een medicijn dat in de Cardinal en Cadenza studie heel effectief bleek bij koude AIHA. De hoop is dat deze opvolger krachtiger werkt, dus dat er een lagere dosis nodig is en dat het ook langer doorwerkt.

Sutimlimab goedgekeurd

De Europese Commissie heeft Enjaymo (sutimlimab) goedgekeurd voor de behandeling van hemolytische anemie bij volwassen patiënten met koude agglutinineziekte (CAD).
Er wordt gewerkt aan extra informatie, op dit moment is nog niet bekend aan welke patiënten sutimlimab voorgeschreven kan gaan worden.
Bij studie met sutimlimab is gebleken dat patiënten hogere Hb waarden en minder bloedtransfusies nodig hebben. Lees meer

DRAIHA studie

Deze studie zorgt voor een goede (anonieme) registratie van AIHA patiënten, o.a. door het vastleggen van de verschillende eigenschappen van auto-antistoffen in relatie met de klinische gegevens van de patiënt (zoals o.a. de ernst van de ziekte, medicatiegebruik, eventueel onderliggende ziektebeeld, de behandelingen en het ziektebeloop van de patiënten met AIHA).
Lees meer

Cadenza en Cardinal studie

In het Amsterdam UMC en LUMC wordt een studie uitgevoerd voor patiënten met specifieke vormen van AIHA [complement gemedieerd].
Het doel is om het effect van een transfusie te verbeteren m.b.v. een complement remmer. Inmiddels is deze studie gesloten.
Lees meer

Forward studie

In het Amsterdam UMC, locatie AMC is de Forward studie van start gegaan.
Het doel van deze internationale studie is te onderzoeken of het medicijn Fostamatinib
(orale SYK-remmer) effectief is bij warme AIHA. Lees meer

Op 31 januari 2018 verleende de FDA de weesgeneesmiddelaanduiding aan fostamatinib voor de behandeling van patiënten met AIHA. Lees meer

Fase 2 klinische studie van APL-2

APL-2 is ontworpen om de complementcascade centraal bij C3 te remmen en kan mogelijk een breed scala aan complementgemedieerde ziekten effectiever te behandelen.
De Face 2 studie wordt gedaan om de veiligheid, verdraagbaarheid, voorlopige werkzaamheid van meerdere doses APL-2 te beoordelen bij patiënten met auto-immune hemolytische anemie (AIHA). De eerste trials met APL2, voor de aandoeningen AIHA en PNH, zijn niet in Nederland open maar worden in de Verenigde Staten uitgevoerd.
Lees meer

Eerste resultaten van de Decade studie

Lees hier meer over de verschillende fases van een studie.

Aansluiten bij Stichting Zeldzame Bloedziekten?

Patiëntengroepen kunnen voor facilitaire ondersteuning terecht bij onze stichting!
Voor een eigen domein binnen de website, een digitaal kantoor, een e-nieuwsbrief en een gemeenschappelijke toolkit met handige formats, en meer.
Geïnteresseerd? Stuur een bericht naar [email protected]