Auto-immuun hemolytische anemie

Auto-immuun hemolytische anemie

Wat is AIHA?

Auto-immuun hemolytische anemie (AIHA) is een ziekte waarbij de rode bloedcellen (erytrocyten) worden afgebroken door antistoffen die gericht zijn tegen de eigen erytocyten. Deze antistoffen heten auto-antistoffen (auto = zelf). De ziekten waartoe AIHA gerekend wordt, heten auto-immuunziekten (immuun = afweer; auto-immuun = afweer tegen zichzelf). Bij auto-immuunziekten is de afweer abusievelijk tegen onderdelen van het lichaam zelf gericht.

Op basis van de temperatuureigenschappen van de auto-antistoffen wordt gesproken van:

  • AIHA met warme antistoffen (warmte AIHA)
  • AIHA met koude antistoffen (koude AIHA)


Sommige typen AIHA produceren zogenaamde “warmte-antilichamen”. Dit betekent dat de antilichamen actief worden (en dan dus bloedcellen gaan vernietigen) bij 37C, zoals lichaamstemperatuur.
Bij een ander type AIHA produceert het lichaam “koude-antilichamen” (wat betekent dat ze actief worden bij blootstelling aan koudere temperaturen). Koude-antilichamen kunnen actief worden wanneer het lichaam (meestal de handen of voeten) wordt blootgesteld aan temperaturen onder de lichaamstemperatuur, maar met name bij temperaturen duidelijk onder de 20C.

Warmte-reactieve antilichamen AIHA komen vaker voor dan koude-reactieve antilichamen AIHA.

Aansluiten bij Stichting Zeldzame Bloedziekten?

Patiëntengroepen kunnen voor facilitaire ondersteuning terecht bij onze stichting!
Voor een eigen domein binnen de website, een digitaal kantoor, een e-nieuwsbrief en een gemeenschappelijke toolkit met handige formats, en meer.
Geïnteresseerd? Stuur een bericht naar [email protected]