Behandelingen

De DBA Contactgroep biedt mensen met DBA, familieleden en zorgverleners betrouwbare informatie over DBA en beoogt zo goed mogelijk hun belangen te behartigen.  De DBA Contactgroep is aangesloten bij het Platform Stichting Zeldzame Bloedziekten.

Tienertrombose

Behandelingen

Kindertrombose.nl
Deze website is opgericht door de werkgroep Pediatrische Trombose en Stroke, een werkgroep van de sectie Kinderhematologie van de Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde. Hier vindt je de richtlijnen over de diagnostiek en behandeling van trombose bij kinderen, informatie voor patiënten en een overzicht van lopende (inter)nationale studies.

Aansluiten bij Stichting Zeldzame Bloedziekten?

Patiëntengroepen kunnen voor facilitaire ondersteuning terecht bij onze stichting!
Voor een eigen domein binnen de website, een digitaal kantoor, een e-nieuwsbrief en een gemeenschappelijke toolkit met handige formats, en meer.
Geïnteresseerd? Stuur een bericht naar [email protected]